Календар за 18. јануар

Пре­по­доб­на ма­ти Син­кли­ти­ки­ја – Крстовдан По­ре­клом из Ма­ке­до­ни­је. Као бо­га­та и углед­на де­вој­ка има­ла је мно­го про­са­ца, но све их је […]

Обрезање Господње

Календар за 14. јануар

Об­ре­за­ње Го­спод­ње,  Све­ти Ва­си­ли­је Ве­ли­ки (Но­ва го­ди­на) Осмог дана по рођењу, божански Младенац је донет у храм и обрезан, према закону […]