Свети свештеномученик Теодот Киринејски

Календар за 15. март

Свети свештеномученик Теодот Киринејски За епископа у Киринеји, на Кипру, изабран je због своје мудрости и добродетељи. Када наста гоњење […]

Преподобномученица Евдокија

Календар за 14. март

Преподобномученица Евдокија Богата развратница, а потом велика покајница, испосница и најзад мученица, живела је у феничанском граду Илиопољу у време […]

Пре­по­доб­ни Ва­си­ли­је Ис­по­вед­ник

Календар за 13. март

Пре­по­доб­ни Ва­си­ли­је Ис­по­вед­ник За­мо­на­шио се у мла­до­сти, и по­стао je уче­ник Пре­по­доб­ног Про­ко­пи­ја Де­ка­по­ли­та. Свим сво­јим би­ћем се пре­дао мо­на­шком […]

Пре­по­доб­ни Про­ко­пи­је Де­ка­по­лит

Календар за 12. март

Пре­по­доб­ни Про­ко­пи­је Де­ка­по­лит Пре­по­доб­ни Про­ко­пи­је је из Де­ка­по­ли­са, код Га­ли­леј­ског мо­ра. Ис­по­снич­ком жи­во­ту пре­дао се још у мла­до­сти. Ка­да у […]

09 03

Календар за 10. март

Све­ти Та­ра­си­је Ца­ри­град­ски По са­ве­ту ца­ри­град­ског па­три­јар­ха Па­вла, ко­ји на­пу­сти трон и оде у ма­на­стир где при­ми ве­ли­ку схи­му, 783. […]

Пр­во и дру­го обре­те­ње гла­ве Све­тог Јо­ва­на Кр­сти­те­ља

Календар за 9. март

Пр­во и дру­го обре­те­ње гла­ве Све­тог Јо­ва­на Кр­сти­те­ља Ка­да је Јо­ван Кр­сти­тељ по­се­чен, Иро­ди­ја­да на­ре­ди да му се гла­ва са­хра­ни […]

Све­ти све­ште­но­му­че­ник По­ли­карп Смирн­ски

Календар за 8. март

Све­ти све­ште­но­му­че­ник По­ли­карп Смирн­ски Ро­ђен као не­зна­бо­жац. Кр­стио га је Све­ти апо­стол Јо­ван Бо­го­слов. У ра­ном де­тињ­ству остао је си­ро­че. […]