11 7

Kalendar za 12. mart

Pre­po­dob­ni Pro­ko­pi­je De­ka­po­lit Pre­po­dob­ni Pro­ko­pi­je je iz De­ka­po­li­sa, kod Ga­li­lej­skog mo­ra. Is­po­snič­kom ži­vo­tu pre­dao se još u mla­do­sti. Ka­da u […]