Пре­по­доб­ни Ге­ор­ги­је Хо­зе­вит

Календар за 21. јануар

Пре­по­доб­ни Ге­ор­ги­је Хо­зе­вит Ро­дом са Ки­пра. Ње­гов ста­ри­ји брат, Ира­клид, оти­шао је у Све­ту зе­мљу и за­мо­на­шио се у ма­на­сти­ру […]

Календар за 18. јануар

Календар за 18. јануар

Пре­по­доб­на ма­ти Син­кли­ти­ки­ја – Крстовдан По­ре­клом из Ма­ке­до­ни­је. Као бо­га­та и углед­на де­вој­ка има­ла је мно­го про­са­ца, но све их је […]