Пре­по­доб­ни Ге­ор­ги­је Хо­зе­вит

Календар за 21. јануар

Пре­по­доб­ни Ге­ор­ги­је Хо­зе­вит Ро­дом са Ки­пра. Ње­гов ста­ри­ји брат, Ира­клид, оти­шао је у Све­ту зе­мљу и за­мо­на­шио се у ма­на­сти­ру […]