Ро­жде­ство Хри­сто­во – Бо­жић

Календар за 7. јануар

Ро­жде­ство Хри­сто­во – Бо­жић Ка­да се ис­пу­ни­ло 9 ме­се­ци од бла­го­ве­сти у На­за­ре­ту, у Ви­тле­јем­ској пе­ћи­ни, у но­ћи из­ме­ђу су­бо­те и не­де­ље, […]

Пре­по­доб­ни На­ум Охрид­ски

Календар за 5. јануар

Пре­по­доб­ни На­ум Охрид­ски – Туциндан Је­дан од Пе­то­чи­сле­ни­ка, уче­ник Све­тих Ки­ри­ла и Ме­то­ди­ја. Са Све­тим Кли­мен­том је пу­то­вао у Рим, […]