Prepodobni Sava Osvećeni

Prepodobni Sava Osvećeni

Ime: 18.12-Zitije prepodobnog Save Osvecenog; Opis: Prepodobni Sava Osvećeni Tip: audio/mpeg

Prepodobni Sava rodio se u trideset prvoj godini carovanja grčkog cara Teodosija Mlađeg, u oblasti Kapadokijskoj, u selu zvanom Mutalaska, blizu […]

Sveti Apostol Andrej Prvozvani

Sveti apostol Andrej Prvozvani

Ime: 13.12-ZITIJE- Sveti Apostol Andrej Prvozvani; Opis: Sveti apostol Andrej Prvozvani Tip: audio/mpeg

Sveti Andrej je bio rodom iz grada Vitsaide. Otac mu je bio Jevrejin Jone, a brat apostol Petar. Sveti Andrej […]

Sveti Mardarije Ljesanski Libervilski I Sveamerikansji

Sveti Mardarije lješansko-libertivilski i sveamerikanski

Ime: 12 12 2017 ZITIJE SVETOG MARDARIJA; Opis: Sveti Mardarije Uskoković - žitije, služba, akatist Tip: audio/mpeg

Tropar, Gl. 4Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo Njemu služio, jedino si Boga Tvorca slušao, riječ Ljubavi […]