Gustave Courbet

Kulturni magazin: Gistav Kurbe

Ime: 10.06.2019 Kulturni magazin Gistav Kurbe; Opis: Gistav Kurbe Tip: audio/mpeg

Gistav Kurbe je bio najveći predstavnik realizma u slikarstvu i dao je pečat celom pokretu. On je rekao: „Ja ne slikam anđele, jer ih ne vidim“, čime negira maštu i intuiciju, već koristi isključivo ono što vidi, i onako kako vidi.

Po njemu je svrha realizma da ukaže na socijalne nepravde koje trpe seljaci i radnici, a ne da prikazuje istorijsko slikarstvo koje je bilo na prvom mestu u hijerarhiji Akademije. Radi velika monumentalna platna na kojima su anonimni seljaci i radnici, ljudi sa dna društvene lestvice koji nikada do tada nisu bili vredni pažnje. On je slikar svoje epohe, samo onog vremena u kome živi. Do tog momenta umetnici idealizuju prirodu, ali realisti, naprotiv, slikaju traumatične i banalne situacije. Optužuju ga da uvodi estetiku ružnog.

Slike Gustava Kurbea su u potpunoj suprotnosti u odnosu na vladajuće standarde slikarstva. Tada se prvi put razdvajaju zvanični stavovi Akademije i oni nezvanični. 1855. godine je trebalo da Pariz postane centar svetske izlobe. Gustav Kurbe je doneo 40 slika komisiji i oni su sve odbili. Onda je napravio pored izložbe mali paviljon i unutra je izložio sva ta dela. Na svim svojim malim slikama, Kurbe je prisutan.

Jedno od najpoznatijih dela Gustava Kurbea je Tucači kamena , koje je nažalost uništeno. Ideološki je najprovokativnije. Starac i dečak pripremaju kamen za put, što nam govori o položaju društvenih slojeva i njihovoj bezizlaznoj situaciji.

Starac je počeo sa teškim radom još kao mladić, i čitav život radi naporno, bez mogućnosti da napreduju. Pokazuje da se ne može napredovati u društvu, da ma koliki trud uložili ljudi neće promeniti svoj položaj.