Jacob Grimm

Kulturni magazin: Jakob Grim

Ime: 20.09.2019. Kulturni magazin - Jakob Grim; Opis: Jakob Grim Tip: audio/mpeg

Jakob Grim – nemački pisac, filolog, bibliotekar u Kaselu, akademik i profesor u Berlinu i osnivač savremene germanistike.

Sa bratom Vilhelmom izdavao nemačke narodne bajke, i time obratio pažnju naučnika ne samo narodne umotvorine nego i na narodni govor (dijalekte), dok se dotad proučavao samo književni jezik; u proučavanje jezika uveo istorijsko-uporedni metod.

Najznačajnije delo mu je Nemačka gramatika u 4 sveske; u drugom izdanju I sveske (1822) dao je objašnjenje zakona o promeni glasova, poznat kao Grimov zakon. Značajna su i dela: Istorija nemačkog jezika (1848), Nemačka mitologija (1835), Nemačke pravne starine (1828) i dr. Sa bratom počeo je 1852. izdavati Rečnik nemačkog jezika, čije je izdavanje nastavljeno i posle njegove smrti. Bio je prijatelj Vuka Stefanovića Karadžića; nemačkoj publici prikazivao je Vukove zbirke, prevodio srpske narodne pesme, a preveo je i Vukovu Srpsku gramatiku.