Milan Ristic

Културни магазин: Милан Ристић

Име: 20. 12.2019 Kulturni magazin-Milan Ristic; Опис: Емисија-Културни магазин Тип: audio/mpeg

Милан Ристић – српски композитор, академик СAНУ.

Ристић је припадао такозваној „прашкој групи“ композитора – поред њега, чинили су је још и Миховил Логар, Драгутин Чолић, Љубица Марић, Војислав Вучковић и Станојло Рајичић – која је у музички живот српске престонице ушла почетком тридесетих година 20. века, да би након Другог светског рата, њени представници одиграли водеће улоге у српској музици. Ристићу међу њима припада посебно место, будући да се током школовања у Паризу и пре доласка у Праг, упознао са стремљењима европске савремене музике. Ристић је прве клавирске лекције добио у Београду, од Брезовшека.

У Париз је отишао 1927. године (са школским другом, писцем Оскаром Давичом) започињући студије композиције (1927-1929) код Ј. Пјерсона. По повратку у Београд, наставио је школовање са Милојем Милојевићем, а потом и са Јосипом Славенским у Музичкој школи у Београду. Након очеве смрти, две године је издржавао породицу свирањем у београдском џез саставу Џоли бојс (Jolly Boys).

Године 1929. Ристић је уништио партитуру свог првог дела – Четири импресионистичка комада – од кога је, међутим, ипак сачувана друга клавирска минијатура, Инвокација. У току студија у класи Aлојза Хабе на Државном конзерваторијуму у Прагу, Ристић прихвата идеје о „атематизму“, сталном развоју тематског материјала без понављања и прихвата линеарно мишљење, као значајну карактеристику која ће се манифестовати и у његовом даљем раду.

Рана Ристићева дела (Синфонијета, једноставачни Виолински концерт, клавирски Прелиди…) писана су у духу међуратног модернизма, у појединим случајевима ослањајући се на Хабино учење о четвртстепеној музици (Свита за четири тромбона, Септет).