Bogorodica

Materice

U drugu nedelju pred Božić pada ovaj praznik. Ovo je najveći hrišćanski praznik majki i žena. Toga dana djeca porane i unaprijed pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad zavežu svoju majku, za noge, na isti način, kao što su njih majke vezivale na Djetince. Majka se pravi da ne zna zašto je vezana. Djeca joj čestitaju praznik, a majka onda djeli djeci poklone, i na taj način se “driješi”. Na isti način se vežu i sve udate žene, koje se driješe poklonima djeci: kolačima, ili nekim drugim slatkišima.

Praznik Materica se u novije vrijeme svečano proslavlja i pri našim hramovima, naročito po gradovima. Bogomoljne žene u dogovoru sa sveštenikom pripreme prigodnu akademiju sa programom, u kome učestvuju djeca sa prikladnim recitacijama i pjevanjem, a onda djeca vezuju prisutne starije žene. One im se “driješe” poklonima i pripremljenim paketićima, knjigama, krstićima itd. Negdje se organizuje posjeta bolnici, naročito dječjim odeljenjima, gde se djeci nose pokloni, što daje ovom prazniku pun hrišćanski smisao.