Manastir Podmaine

Nove knjige u izdavaštvu manastira Podmaine

Manastir Podmaine se bavi izdavaštvom duhovne literature skoro dvadeset godina.

Slušaocima Radija Svetigore najnovija podmainska izdanja predstavlja iguman Rafailo (Boljević).