Ognjen Karanović

Ognjen Karanović: „Mehmed-paša Sokolović – turski veliki vezir ili čuvar srpskog identiteta“

Predavanje „Mehmed-paša Sokolović – turski veliki vezir ili čuvar srpskog identiteta“ održano je u četvrtak 2. juna 2017. u 19 časova na „Tribini mladih“.

Autor predavanja je Ognjen Karanović, stručni saradnik Matice srpske.