Sv Kiprijan Kartaginski

Povodom praznika Svetog Kiprijana kartaginskog: O jedinstvu katoličanske crkve

Ime: 25.08.2018 KIPRIJAN KARTAGINSKI; Opis: O jedinstvu katoličanske crkve Tip: audio/mpeg

Djelo Svetog Kiprijana De catholicae Ecclesiae unitate spada u jedno od važnijih eklisioloških djela – pisano maja mjeseca 251. godine […]