Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože, na svemu ti hvala XXIX

Ime: 29. Mili Boze na svemu ti hvala - Zenidba Dusanova; Opis: Ženidba Dušanova Tip: audio/mpeg

“ŽENIDBA DUŠANOVA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva […]

Decani Uros Jelena Simeon

Mili Bože, na svemu ti hvala XXVIII

Ime: 28. Mili Boze na svemu ti hvala - Udaja sestre Dusanove; Opis: Udaja sestre Dušanove Tip: audio/mpeg

“UDAJA SESTRE DUŠANOVE”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom […]

Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože, na svemu ti hvala XXVII

Ime: 27. Mili Boze na svemu ti hvala - Dusan hoce sestru da uzme; Opis: Dušan hoće sestru da uzme Tip: audio/mpeg

“DUŠAN HOĆE SESTRU DA UZME”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Foto Ilustracija Telegraf Shutterstock

Mili Bože, na svemu ti hvala XXVI

Ime: 26. Mili Bože na svemu ti hvala - Zidanje Skadra; Opis: Zidanje Skadra Tip: audio/mpeg

“ZIDANJE SKADRA”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva […]

Sveti Sava

Mili Bože, na svemu ti hvala XXIII

Ime: 23. Mili Boze na svemu ti hvala - Sveti Savo 1.; Opis: Sveti Savo Tip: audio/mpeg

“SVETI SAVO”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva […]

Krsno Ime

Mili Bože, na svemu ti hvala XXI

Ime: 21. Mili Boze na svemu ti hvala - Ko krsno ime slavi onom i pomaze; Opis: Tip: audio/mpeg

“KO KRSNO IME SLAVI ONOM I POMAŽE”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. […]

Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože, na svemu ti hvala XX

Ime: 20. Mili Boze na svemu ti hvala - Kako se krsno ime sluzi; Opis: Kako se krsno ime služi Tip: audio/mpeg

“KAKO SE KRSNO IME SLUŽI”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože, na svemu ti hvala XIX

Ime: 19. Mili Boze na svemu ti hvala - Car Konstantin i djace samouce; Opis: "19. Mili Boze na svemu ti hvala - Car Konstantin i djace samouce". Tip: audio/mpeg

“CAR KONSTANTIN I ĐAČE SAMOUČE”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Časni krst

Mili Bože, na svemu ti hvala XVIII

Ime: 18. Mili Boze na svemu ti hvala - Casni Post; Opis: Emisija-Mili Bože, na svemu ti hvala Tip: audio/mpeg

“ČASNI KRSTI”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva […]