Sveti Vukosav kulenvakufski

Mučenici kulenvakufski proslavljeni u Manastiru Rmnju

O krstu i stradanju Svetog Vukosava kulenvakufskog govori đakon Nemanja Reljić Na praznik Svetih mučenika kulenvakufskih u utorak 22. (9) […]