Пре­по­доб­ни На­ум Охрид­ски

Календар за 5. јануар

Пре­по­доб­ни На­ум Охрид­ски – Туциндан Је­дан од Пе­то­чи­сле­ни­ка, уче­ник Све­тих Ки­ри­ла и Ме­то­ди­ја. Са Све­тим Кли­мен­том је пу­то­вао у Рим, […]