09 03

Календар за 10. март

Све­ти Та­ра­си­је Ца­ри­град­ски По са­ве­ту ца­ри­град­ског па­три­јар­ха Па­вла, ко­ји на­пу­сти трон и оде у ма­на­стир где при­ми ве­ли­ку схи­му, 783. […]