Свети великомуче­ник Теодор Тирон

Календар за 2. март

Све­ти ве­ли­ко­му­че­ник Те­о­дор Ти­рон– Велике (зимске) задушнице Кад Те­о­дор сту­пи у вој­ску (ти­рон зна­чи ре­грут), у пук Мар­ма­рит­ски у гра­ду Ама­си­ји, […]