24 11

Pjesma posvećena Svetom Stefanu Dečanskom

Iz monaške ćelije

SVETOM STEFANU DEČANSKOM

(Pesma kao: Uskliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi…)

Tebe srpstvo proslavlja blaženi Stevane,Stefan Decanski Ktitor
Svoju diku, ponos svoj uz pjesme izbrane,
Tebi peva, Tebi kliče:
Krotki kralju mučeniče,
Zvezdo s neba dana i slavo Dečana!

Mučeniče Stevane, crkva te proslavlja,
Večne slave venac na glavu ti postavlja;
I taj venac svanut neće
Jer još Srpstvo bere cveće,
Da venča Stevana, pohvalu Dečana!

O Stevane, predivni, i mirisni cvete,
Čuda tvore, mirišu tvoje mošti svete:
Cvet taj srpska zemlja dade
Koj’ mirisat’ ne prestade
I do sad miriše, srpstvo ga udiše!

Evanđelski do kraja sve si pretrpio,ruka
Nepravde i patnje si mnoge podnosio.
Tvoje oči oslepljene:
Dve su sveće užižene,
Još i danas sjaju, uzor srpstvu daju!

Dijademu kraljevsku na seb’ si nosio,
A dušu si sa Hristom Carem bogatio,
Pravedno si proživio,
Sirotinji hljeb delio,
Stevane pohvalo, Visokih Dečana!

Tvoje telo Stevane; još netrulo leži!Kruna Stefana Decanskog
Čuda tvori i od njeg’ duh pakosti beži;
To je svedok vere prave
I oreol srpske slave.
Stevane pohvalo, Visokih Dečana!

O Stevane pravedni, Hrista Boga moli:
Da nam grehe oprosti, da nam leči boli.
Pomozi nam nemoćnima sa molitvama svojima,
Stevane pohvalo, Visokih Dečana!

Jeromonah Evstratije

Slav. Požega 1934

(U slavu i čast praznika Svetog Stefana Dečanskog, u prilog ovogodišnjoj proslavi, donosimo zapis pjesme posvećene Svetom Kralju Stefanu Dečanskom, koja se pojala na melodiji himne Svetom Savi: “Uskliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi”. Pjesmu je prije 85 godina napisao jeromonah Evstratije, u Slavonskoj Požegi, a objavio u časopisu Duhovna straža, časopisu za duhovnu prosvetu, monaški i crkveni život, broj 4 za 1934. godinu.)

Priredio: Aleksandar Vujović, profesor Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog i urednik Katihetskog programa Radio Svetigore