Pljevlja

Pljevaljski odbor za odbranu svetinja: Država da nas zaštiti, da to ne bismo radili sami

Saopštenje Pljevaljskog odbora za odbranu svetinja

TRAŽIMO OD DRŽAVE DA NAS ZAŠTITI KAKO TO NE BI RADILI SAMI

Pljevaljski odbor za odbranu svetinja sa zaprepašćenjem je primio vijest o brutalnom prebijanju studenta Božidara Čabarkape.

Kako policija ni nakon 24 sata nije saopštila imena počinilaca niti njihove motive, a riječ je o mladiću koji je istaknuti član naše Crkve kao i protestnih litija u Pljevljima, to potpuno osnovano smatramo da je ovaj podmukli i kukavički čin dio napora snaga koje nastoje da na vaninstitucionalan i nasilnički način stvore uslove za zabranu apsolutno zakonitih, mirnih, demokratskih i dostojanstvenih masovnih okupljanja građana.

Iako smo tokom samih protestnih litija, što su prenijeli brojni mediji, direktno pokazali izuzetno visok stepen tolerancije kako za nestomišljenike tako i za pripadnike drugih konfesija mimo pravoslavne, i drugih naroda sem srpskog kome uglavnom pripadamo, ovako brutalne provokacije čine se samo prema pravoslavnim Srbima. Državni organi očigledno većim grijehom smatraju krst sa ocilima na ormarićima za struju u blizini muslimanskih kuća nego nasrtaj na život jednog mladog čovjeka. To nam daje za pravo da smatramo da napad na Čabarkapu nije slučajan i da iza njega, bez obzira na to ko su direktni izvršioci, stoje državne i paradržavne represivne snage i tajne službe.

Direktno odgovornim za očuvanje  mira i suživota u Pljevljima smatramo čelne ljude Policije i ANB-a u ovom gradu Dragana Slavulja i Veska Jolovića, od kojih zahtijevamo da sa istražnim i pravosudnim organima u razumnom roku saopšte imena i procesuiraju počinioce ovog kukavičkog i gnusnog čina. U protivnom  bićemo prinuđeni da i onako tanku liniju povjerenja koje imamo prema ovom dijelu državnog aparata potpuno redukujemo i preduzmemo mjere i aktivnosti na organizovanju mehanizama samozaštite i upoznavanja relevantnih međunarodnih institucija sa položajem pravoslavnog življa i srpskog naroda u Pljevljima.

Skladni međunacionalni i međuvjerski odnosi u Pljevljima naš su prioritet, ali oni svakako ne treba da podrazumijevaju naše žrtve ovakve vrste i sve ćemo preduzeti da ih više ne bude. Više puta smo javno i jasno istakli da ćemo svaki napad na pojedinca koji je inspirisan njegovom pravoslavnom vjerskom i srpskom narodnom pripadnošću smatrati napadom na sve nas – čitavu Crkvu, sveštenstvo i vjerni narod.

Zahtijevamo da nas država tretira i zaštiti kao i sve druge u Crnoj Gori i molimo da nas shvati ozbiljno. U protivnom smatraćemo da nas podstiče i prepušta da sami nađemo načine da zaštitimo svoju braću u Hristu i svoje sunarodnike, što ćemo svakako i učiniti, kao dio naše časne borbe za odbranu svetinja.

Pljevlja, 16. mart 2020. godine