Atos Vrh

Pokloničko putovanje za Svetu Goru- Uspon na Atos

CRKVENA OPŠTINA DANILOVGRAD ORGANIZUJE
POKLONIČKO PUTOVANJE ZA SVETU GORU
USPON NA ATOS 2019.
18-22. 05. 2019. godine

Solun: Bazilika svetog Dimitrija (mošti sv. Dimitrija, sv. Anisije, sv. Grigorija mitropolita solunskog, martirijum sv. Dimitrija), manastir Vlatadon (mjesto na kojem se nalazila jevrejska sinagoga u kojoj je propovijedao apostol Pavle), mitropolitska saborna crkva ( mošti sv. Grigorija Palame), manastir prepodobne Teodore Solunske (mošti prepodobne Teodore i prepodobnog Davida Solunskog), manastir Latomu (manastir prep. Davida Solunskog), Rotonda (bivši mauzolej cara Galerija – najstarija solunska crkva), crkva Panagija Halkeon i Panagija Ahiropiitos, Sveta Sofija (hram u kojem je sv. Sava Srpski rukopoložen za arhimandrita, mošti prepodobnog Vasilija Solunskog), hram svetog Nikole Orfanosa, katakomba (crkva sv. Jovana Krstitelja), hram Panagija Deksija (čudotvorna ikona presvete Bogorodice Panagija Deksija), srpsko vojničko groblje na Zejtinliku;

Svetogorski skit svete Ane, izlazak na vrh Atosa, crkva Preobraženja Gospodnjeg na samom vrhu;

Obilazak Kareje (adminis trativnog centra Svete gore): Manastir Kutlumuš, skit svetog Andreja Prvozvanog, isposnica svetog Save, protatska saborna crkva – ikona presvete Bogorodice Dostojno jest, kelija svetog Save Paterica;

Manastir svetog Nauma u kojem se čuvaju čudotvorne mošti ovog prosvetitelja Slovena;

Ohrid (saborni hram svete Sofije – /11. vijek/ crkva Panagija Perivlepta /13. vijek/ Plaošnik – antička bazilika iz 3. vijeka, hram svetog Klimenta Ohridskog, u kojem se čuvaju njegove mošti);

Sve informacije na broj telefona: 067283950