pravoslavna rusija

Pravoslavna Rusija CCXCVI

Aleksandar Vujović

Dana 6. oktobra ove godine Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve odlučio je da u diptih svetih RPC unese imena svetih Mardarija (Uskokovića) i Sevastijana (Dabovića).

Tim povodom razgovarali smo s našim kolegom teologom Aleksandrom Vujovićem profesorom Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog i urednikom katihetsko-obrazovnog programa Radija Mitropolije crnogorsko-primorske “Svetigora”, koji se nalazi u Petrogradu i koji je prvi Srbin koji je u Rusiji održao predavanje o Svetom Mardariju i koji istražuje pisanu zaostavštinu Svetog Mardaraija po ruskim bibliotekama.