pravoslavna-rusija

Pravoslavna Rusija CCXCVIII

Slušate dio tonskog zapisa autorske emisije „Riječ pastira“ Njegove svetosti patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila u vezi sa stogodišnjicom revolucije u Rusiji.