Subota

7:00    Žitija svetih

8:00    Duhovna muzika

9:00    Treći čas – molitva

9:15    Sabornik, najava programa, Kapi žive vode – duhovne pouke,                                 prilozi, uključenja sa terena, informacije sa interneta         

12:00  Šesti čas – molitva

12:15   Kalendar

12:30  Obavještenja

12:35  Duhovna muzika

13:00  Riznica – emisija stare narosne muzike

14:15   Duhovna Muzika

14:25  Da li ste znali

14:30  Anđelčići, emisija za djecu

15:00  Deveti čas    

15:15   Obavještenja i najave

15:30   Kapi žive vode

15:35   Kalendar

15:45   Duhovna muzika

16:30   Muzička enciklopedija

17:00   Besjeda i duhovna muzika

18:00   Večernja služba

18:40   Gusle moje diko roda moga

19:00   Narodna muzika

19:20   Kalendar za naredni dan

19:25   Obavještenja

19:30   Spomenak – emisija za djecu

20:00   Danas aktuelno – Centralna informativna emisija

20:30   Kroz stare spise

21:00   Katihetska autorska emisija

22:00   Cvjetnik poezije

23:00   Žitija Svetih

 

Programska šema za noć 

Subota na nedelju

00:00  Polunoćnica – molitva

00:30  Tumačenje nedeljnog Jevanđelja

01:00  Duhovna Muzika

02:30  I bi riječ – emisija iz kulture

03:30  Duhovna muzika

06:00  Jutarnja molitva