Protojerej Stavrofor Dalibor Milakovic

Prota Dalibor Milaković: Imajmo neprestane ljubavi i čuvajmo istinu i vjeru Božiju

Ime: 31. 05. 2020 Otac Dalibor Milakovic; Opis: Imajmo neprestane ljubavi i čuvajmo istinu i vjeru Božiju Tip: audio/mpeg

U Sedmoj nedjelji po Pashi, nedjelji koja je posvećena praznovanju 318 Svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora, u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u POdgorici odslužena je Sveta liturgija, kojom je načalstvovao protojerej-stavrofor Dalibor Milaković, a sasluživali su mu protojereji: Miladin Knežević, Branko Vujačić i protođakon Vladimir Jaramaz.

Nakon pročitanog začala iz Svetog jevanđelja, načastvujući protojerej-stavrofor Dalibor Milaković je u svom pastirskom slovu kazao da su ljudi stvoreni da žive po Bogu, da budu nalik Bogu, kao kruna Božijeg stvaranja. Međutim, kako je kazao, čovjek je sagriješio i time se odvojio od Boga, unizivši sebe i svoje biće, budući da nas je Gospod sazdao da budemo gospodari ovoga svijeta. Nakon grijeha i odvojenosti od Boga, čovjek postaje podložan smrti, truleži, nasuprot vječnosti za koju je naznačen da živi u njoj.

,,Jedino je Tvorac neba i zemlje iz svoje predvječnosti mogao sići među nas. Iz saglasja Svete Trojice, Sin silazi među nas i prima naše tijelo kao istinski čovjek, a istovremeno kao istinski Bog. Time je obožio našu ljudsku prirodu”, podsjetio je otac Dalibor.

Dalje u svom daljem obraćanju se osvrnuo na današnje jevanđelske riječi, naglasivši da nas je Gospod ovom molitvom pozvao na ljubav vječnu i prema Bogu i prema bližnjima:

,,…Kao što si Ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.
Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom.
Ne molim se, pak, samo za njih, nego i za one koji me uzvjeruju njihove riječi radi;
Da svi jedno budu, kao Ti, Oče, što si u meni i ja u Tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me Ti poslao.
I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno.
Ja u njima i Ti u meni: da budu sasvim ujedno, i da pozna svijet da si me Ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.
Oče! Hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja; da vide slavu moju koju si mi dao; jer si imao ljubav k meni prije postanja svijeta.
Oče pravedni! Svijet Tebe ne pozna, a ja Te poznah, i ovi poznaše da si me Ti poslao.
I pokazah im ime Tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.”

Kada je Gospod izgovorio ovu molitvu, kako je objasnio, pozvao nas je da poštujemo i volimo i budemo u zajednici sa Bogom i sa bližnjima našima.

“Pozvao nas je Gospod na vječnu ljubav, kao što ima Gospod, Drugo lice Svete Trojice, vječnu ljubav prema svom Ocu, tako i mi treba da imamo i da uzrastamo u toj vječnoj ljubavi prema Svetoj Trojici, da bi upravo tako živjeli u punoći našeg naznačenja i u zamisli našeg stvaranja i da bi postali umjesto prolazni – vječni”, naglasio je prota Dalibor.

U drugom dijelu svog pastirskog slova, otac Dalibor je podsjetio da danas proslavljamo i Svete oce Prvog vaseljenskog sabora održanog 325. godine u Nikeji ističući da nije slučajno da ih slavimo baš u ovoj sedmici pred Pedesetnicu.

“Naime, 318 Svetih otaca Crkve su se sastali na poziv cara Konstantina 325. godine u gradu Nikeji da bi osudili jeres – krivo učenje Arija, sveštenika Aleksandrijskog, koji je pokušavao da tim krivim učenjem unizi Svetu Trojicu, odnosno Drugo lice Svete Trojice, Boga Sina – Logosa. Zbog toga su Sveti oci Crkve na tom Prvom vaseljenskom saboru utvrdili prvi dio Simbola vjere, koji evo i mi dan danas čitamo i izgovaramo, kao i dvadeset kanona – pravila Crkve koje, takođe, i dan danas poštujemo.”

Protojerej-stavrofor Dalibor Milaković je kazao da su Sveti oci propovjedali istinu, borili se za nju i ostavili nama da poštujemo i čuvamo svete kanone i istinu Božiju koju je Bog Otac, preko svoga Sina jedinorodnoga, objavio nama ljudima.

“Gospod je tu istinu prenio na svoje učenike, na apostole. Apostoli su prenijeli na svoje učenike, sveštenike, episkope, pa evo sve do dana današnjih, hiljadama godina tu istinu koju nam je Gospod ostavio, čuvamo i utvrđujemo se u njoj i borimo se za nju. Imajmo neprestanu ljubav među nama i čuvajmo istinu i vjeru Božiju. Imajući ljubavi među nama, imaćemo i ljubavi istinske prema Bogu. Sve je to povezano, budući da je nemoguće ne voljeti čovjeka, ne voljeti bližnjeg, a voljeti Boga i obrnuto” – poručio je na kraju svog obraćanja otac Dalibor Milaković.

Boris Musić