Cetinjski Manastir

Saopštenje Mitropolije: Za grobnice na Dvorskom groblju nadležan Zavod za zaštitu spomenika

SAOPŠTENJE PRAVOSLAVNE MITROPOLIJE CRNOGORSKO-PRIMORSKE

Povodom neobjašnjive medijske kampanje uperene na Crkvu i Cetinjsku mitropoliju, a u vezi neuglednog stanja u kome se nalazi groblje Petrovića uz zidine Cetinjskog manastira, obavještavamo javnost o sljedećem:

Grobnice na Dvorskom groblju nalaze se u ovakvam stanju od 1945. godine, punih sedam decenija, sve do danas!

Uprava Cetinjskog manastira je u posljednje vrijeme zaključala kapiju kako bi spriječila da svako ne bi ulazio na groblje i dalje skrnavio grobnice.  Isto tako, monasi su nekada razbacane ostatke grobnica, uspjeli makar da saberu na jedno mjesto kako ne bi bile rasute, i oni se staraju, koliko je to u njihovoj moći, da groblje bude uredno i čisto od otpadaka ubačenih tokom noći, i u periodu nevremena.

Nažalost, ovo groblje je vremenom postalo mjesto za igranje karata, često ga najnesavjesniji koriste i kao toalet, a u zadnje vrijeme je utočište za narkomane, pa i za pse lutalice, što veoma dobro znaju Cetinjani koji duže pamte.

Prilikom prenosa i sahrane zemnih ostataka kraljevske porodice Petrović Njegoš 1989. g. na Dvorskom groblju su izrađene nove grobnice za princeze Vjeru i Kseniju koje su u njih sahranjene. Tom prilikom ostali grobovi nijesu sanirani od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a ta je institucija jedina nadležna za tako nešto.

Uprava Cetinjskog manastira je 2008. g. pokušala da uredi groblje, ali je bila spriječena od Zavoda za zaštitu spomenika i njenih inspekcijskih organa.

Zbog svega navedenog, čudi nas saopštenje Ministarstva kulture koje, navodno, ne zna u kakvom je stanju Dvorsko groblje

Mitropolija crnogorsko-primorska napominje da se na pomenutom groblju uredno služe parastosi u one dane predviđene za pomen pokojnika, i da se na svakodnevnim službama pominju svi preminuli iz svetorodne loze Petrović.