Plakat Lucindan Akademija

Svečana Lučindanska akademija i otvaranje izložbe posvećene Nikolaju Krasnovu

Nikola Petrovič Krasnov (1864–1939), jedan od najzna­čajnijih ruskih arhitekata novijeg doba, ostavio je duboke tragove svoga dara i znanja na udaljenim mjestima koja su mu – silom istorijskih zbivanja – postala dom. Veći dio života i karijere posvetio je izgradnji Krima, dok je poslednjih sedamnaest godina proveo u Beogradu, gdje je i sahranjen!
Od seljačeta iz okoline Moskve, do zvanja Državnog savjetnika, arhitekte carskog dvora i akademika Krasnov je prešao beskrajno dugačak put, i na tom putu zapamćen je ne samo kao veliki stvaralac, već i kao blagorodno ljudsko biće, vrijedan i posvećen poslu, tvorac ambijenata koje su sredine u kojima je djelovao odmah prepoznale kao svoje, kao nešto što se s pravom i razlogom nalazi tu gdje je, kao izraz svojevrsnog osjećanja pripadnosti jednom podneblju i kulturi koja se može razumjeti kao sopstveno civili­zacijsko i duhovno gnijezdo.
Obim njegovog arhitektonskog i umjetničkog opusa gotovo da je nevjerovatan, ne samo iz ugla gledanja današnjih mjerila i standarda, već i u apsolutnom smislu! Crteži, grafički zapisi i bilješke, projekti, studije, i to samo oni sačuvani, govore o produ­kti­vnosti koja je fascinantna, i o kvalitetu koji nikada ne pada ispod najvišeg standarda.
Monografija „Nikolaj Krasnov – Album Sećanja“ prilika je da se javnost bolje upozna sa stvaralaštvom čovjeka koji je dugo bio zaboravljen, na svačiju štetu i ničiju korist! Ovaj album je, kao svaki album, služi da se odupremo zaboravu, jer, koliko god da je u određenoj mjeri donekle popunjena praznina što se tiče informisanja stručnjaka i istoričara arhitekture, pored djela Krasnova se i dalje prolazi a da se slabo zna ko je čovek koji je oblikovao ambijente za koji mislimo da su oduvjek tu! Ova izložba posvećena njemu, je njegov mali memorijal.