Sveti pravedni Joakim i Ana

Sveti pravedni Joakim i Ana

Sveti Joakim beše sin Varpafira, iz kolena Judina, i potomak cara Davida. Ana beše ćerka sveštenika Matana, iz kolena Levijeva, kao i prvosveštenik Aron. Taj Matan imaše tri kćeri: Mariju, Soviju i Anu. Marija se udade u Vitlejemu, i rodi Salomiju; Sovija se udade takođe u Vitlejemu, i rodi Jelisavetu, majku Svetog Jovana Preteče; a Ana se udade u Nazaretu za Joakima, i u starim danima svojim rodi Presvetu Bogorodicu Mariju.

U braku Joakim i Ana življahu 50 godina, ali behu bezdetni. Živeli su bogougodno i tiho, i od svih prihoda svojih jednu trećinu samo upotrebljavahu na sebe, drugu razdavahu siromasima a treću žrtvovahu hramu. A bili su imućni.

Jednom kada pod starost odoše u Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, ukori ih prvosveštenik Isahar govoreći Joakimu: „Nisi dostojan, da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdetan”. Tako i drugi, koji imahu dece, gurahu Joakima pozadi sebe kao nedostojna. To veoma ožalosti ove dve stare duše, te s velikom tugom vratiše se domu svome. Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu, da i na njima učini čudo kao nekad na Avramu i Sari, i podari im jedno čedo za utehu u starosti. Bog im posla angela svoga, koji im objavi rođenje „kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svetu”. I odmah Ana zače i rodi Sv. Djevu Mariju. Sv. Joakim požive na zemlji 80, a Ana 79 godina, i predstaviše se Gospodu.

Tropar, gl. 1.

Pravedni Joakim i Ana, koji su bili u blagodati Zakona, porodiše nam Bogomdanog Mladenca. Zato danas, Božanska Crkva svetlo proslavlja vašu uspomenu, i veselo praznuje, slaveći Boga, Koji nam je podigao rog (slavu) spasenja u domu Davidovom.

Kondak, gl. 2.

Sada se raduje Ana, jer se razrešava od sveza neplodstva, i hrani Prečistu Bogorodicu: Pozivajući sve da pesmama slave, Onu koja je iz utrobe Svoje rodila Boga kao Čoveka, kao jedinu Mater i Neudatu.

Izvor: SPC