Petrovdanska Litija U Bijelom Polju

335 prosvetara iz Bijelog Polja i Mojkovca: Ne damo svetinje

Prosvetni radnici iz Bijelog Polja i Mojkovca pridružili su se pravednoj borbi za odbranu svetinja:

 1. Andrić Jelenka, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ Risto Ratković
 2. Aničić Nataša, profesor ruskog jezika i književnosti, Gimnazija Miloje Dobrašinović
 3. Baltić Milorad, profesor istorije i geografije
 4. Banković Nataša, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ 9. Maj
 5. Basekić Zorica, vaspitač JPU Dušo Basekić
 6. Bogavac Aleksandra, profesor ekonomske grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 7. Bogavac Branka, učiteljica u penziji
 8. Božanović Sanja, diplomirani muzički pedagog, Škola za osnovno muzičko vaspitanje
 9. Božović Dijana, profesor matematike, OŠ Marko Miljanov
 10. Bošković Bojana, profesor ruskog jezika i književnosti, Gimnazija Miloje Dobrašinović
 11. Bošković Danijela, profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Rifat Burdžović Tršo
 12. Bošković Jovana, profesor ruskog jezika i književnosti, OŠ Krsto Radojević
 13. Bošković Rajko, nastavnik fizičkog vaspitanja, OŠ Milovan Jelić
 14. Brajković Bojana, vaspitač ,JPU Dušo Basekić
 15. Braunović Biljana, profesor srpskog jezika i književnosti, Gimnazija Miloje Dobrašinović
 16. Bubanja Milena, profesor razredne nastave, OŠ Krsto Radojević
 17. Bugarin Dušan, doktor biohemijskih nauka, Srednja stručna škola
 18. Bugarin Ljubinka, profesor engleskog jezika i književnosti
 19. Bulatović Vukica, vaspitač
 20. Bulatović Emilija ,učiteljica OŠ Dušan Korać
 21. Bulatović Zorka, vaspitač JPU Dušo Basekić
 22. Bulatović Ivan, spec. struk. ing. Industrijskog inžinjerstva
 23. Bulatović Kosa, učiteljica u penziji
 24. Bulatović Marija, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 25. Bulatović Nataša, nastavnik engleskog jezika i književnosti, OŠ Milomir Đalović
 26. Bulatović Slađana, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ Pavle Žižić
 27. Veličković Branka, profesor ekonomske grupe predmeta ,Srednja elektro ekonomska škola
 28. Veličković Gordana, profesor razredne nastave, OŠ Risto Ratković
 29. Veličković Danijel, profesor razredne nastave, OŠ Pavle Žižić
 30. Veličković Milanka, profesor predškolskog vaspitanja, OŠ Marko Miljanov
 31. Veličković Milena, nastavnik razredne nastave u penziji
 32. Veličković Slavica, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 33. Veličković Todo, profesor ekonomske grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola
 34. Veljović Nikola, profesor istorije i geografije
 35. Vlaović Iva, profesor engleskog jezika i književnosti, SMŠ Vuksan Đukić
 36. Vojinović Dejana, nastavnik engleskog jezika i književnosti, OŠ Dušan Korać
 37. Vojinović Dr. Branko, profesor filozofije i sociologije, OŠ Dušan Korać
 38. Vojinović Marina, profesor razredne nastave
 39. Vojinović Milanko, učitelj u penziji
 40. Vojinović Miloš, diplomirani muzički umjetnik, Škola za osnovno muzičko vaspitanje
 41. Vojinović Mr. Miomir profesor ruskog jezika i književnosti
 42. Vojinović Sonja, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 43. Vukadinović Ana, diplomirani ekonomista, Srednja stručna škola
 44. Vukić Ana, profesor engleskog jezika i književnosti
 45. Vukićević Julka, diplomirani muzički pedagog, Škola za osnovno muzičko vaspitanje
 46. Vuković Angelina, učiteljica u penziji
 47. Vuković Vinka, profesor istorije i geografije, Gimnazija Miloje Dobrašinović
 48. Vuković Danijela, profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Rifat Burdžović Tršo
 49. Vuković Dragan, nastavnik u penziji
 50. Vuković Zoran, profesor ruskog jezika i književnosti, Srednja stručna škola
 51. Vuković Marina, profesor razredne nastave
 52. Vuković Natalija, profesor engleskog jezika i književnosti
 53. Vuković Nebojša, diplomirani inžinjer mašinstva ,Srednja stručna škola
 54. Vuković Novo, profesor geografije, Gimnazija Miloje Dobrašinović
 55. Vuković Obrad, nastavnik matematike i fizike, OŠ Milovan Jelić
 56. Vukojičić Žaklina profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Aleksa Bećo Đilas
 57. Vučetić Anđa, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 58. Gavrić Lidija, profesor fizike, Gimnazija Miloje Dobrašinović
 59. Gašević Vuksan, profesor istorije i geografije, SMŠ Vuksan Đukić
 60. Gašević Mirjana, profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Aleksa Bećo Đilas
 61. Gordić Lenka, nastavnik biologije i hemije, OŠ Milovan Jelić
 62. Grba Branka vaspitač, JPU Dušo Basekić
 63. Grba Svetlana, profesor sociologije, Srednja stručna škola
 64. Gurešić Danka, profesor psihologije, Gimnazija Miloje Dobrašinović
 65. Damjanović Vukoman, profesor istorije i geografije u penziji
 66. Damjanović Jelena, profesor razredne nastave, OŠ Krsto Radojević
 67. Damjanović Joksimović Gordana, profesor razredne nastave, OŠ Dušan Korać
 68. Damjanović Mirko, profesor ruskog jezika i književnosti, OŠ Nedakusi
 69. Dedejić Veljko, profesor srpskog jezika i književnosti ,Srednja stručna škola
 70. Delić Janko, nastavnik u penziji
 71. Despotović Jovanka, profesor razredne nastave, OŠ Dušan Korać
 72. Dragić Maja, profesor razredne nastave, OŠ Milovan Jelić
 73. Dragović Ankica,, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 74. Drašković Maja, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 75. Drobnjak Bojan, profesor engleskog jezika i književnosti, Srednja stručna škola
 76. Drobnjak Goran, profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Risto Ratković
 77. Drobnjak Danijela, profesor predškolskog vaspitanj,a OŠ Nedakusi
 78. Drobnjak Marina, profesor engleskog jezika i književnost,i Gimnazija Miloje Dobrašinović
 79. Drobnjak Mr. Ana, profesor matematike, Srednja elektro ekonomska škola
 80. Drobnjak Mr. Milena, profesor pravne grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola
 81. Drobnjak Sandra, profesor fizičkog vaspitanja, OŠ Risto Ratković
 82. Đalović Marijana, pedagog, OŠ Krsto Radojević
 83. Đurović Borislava, profesor geografije, OŠ 21. maj
 84. Đurović Gordana, profesor srpskog jezika i književnosti, Srednja stručna škola
 85. Đurović Ljiljana, profesor srpskog jezika i književnosti, Srednja elektro ekonomska škola
 86. Zejak Gordana, nastavnik hemije i biologije
 87. Zečević Nada, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 88. Zlajić Boris, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ Braća Ribar
 89. Zlajić Milovan, nastavnik fizičkog vaspitanja u penziji
 90. Ivanović Jadranka, profesor razredne nastave, OŠ Braća Ribar
 91. Janketić Marko, magistar istorijskih nauka
 92. Jeremić Branka, nastavnik engleskog jezika i književnosti, OŠ Marko Miljanov
 93. Jeremić Violeta, profesor istorije i geografije, OŠ Milovan Jelić
 94. Jeremić Nebojša, profesor fizičkog vaspitanja, OŠ Dušan Korać
 95. Jovanović Bogić, profesor filozofije i sociologije, Srednja elektro ekonomska škola
 96. Jovović Milan, profesor likovne kulture
 97. Jokić Milica, profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Milovan Jelić
 98. Joksimović Goran, računovođa, Srednja stručna škola
 99. Karličić Velibor, profesor elektro grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola
 100. Karličić Danijela, profesor elektro grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola
 101. Kljajević Branka, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ Milovan Jelić
 102. Kljajević Gordana, profesor razredne nastave, OŠ Milovan Jelić
 103. Kljajević Darinka, profesor razredne nastave, OŠ Dušan Korać
 104. Kljajević doc. dr. Vidran, profesor fizičkog vaspitanja, Srednja stručna škola
 105. Kljajević Dragoslav, profesor elektro grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola
 106. Knežević Tomović Marija, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ Marko Miljanov
 107. Kovačević Verica, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ Risto Ratković
 108. Kovačević Olivera, profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ 21. maj
 109. Kovačević Rajko, magistrant, saradnik u nastavi Fakultet za turizam i hotelijerstvo
 110. Kovačević Snežana vaspitač, JPU Dušo Basekić
 111. Kojović Vukica, profesor razredne nastave, OŠ Vladislav Sl. Ribnik
 112. Kojović Nebojša, nastavnik ruskog jezika, OŠ Pavle Žižić
 113. Konatar Danko, profesor elektro grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola
 114. Konatar Dušanka, profesor razredne nastave
 115. Konatar Đurđina, profesor matematike
 116. Kočović Jelena profesor razredne nastave OŠ Milovan Jelić
 117. Krgović Gorica, vaspitač JPU Dušo Basekić
 118. Krgović Sonja, nastavnik razredne nastave, OŠ Vladislav Sl. Ribnik
 119. Krgović Stana, učiteljica u penziji
 120. Kruščić Melenka, vaspitač u penziji
 121. Kuč Slobodanka, profesor razredne nastave, OŠ Risto Ratković
 122. Ljujić Božidar, profesor matematike, Srednja stručna škola
 123. Ljujić Nevena, nastavnik matematike OŠ Dušan Korać
 124. Malović Slobodan, profesor turističke grupe predmeta, Srednja stručna škola
 125. Manojlović Jelena, profesor srpskog jezika i književnosti, Srednja stručna škola
 126. Marković Dragan, profesor elektro grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola
 127. Marković Slavko, inžinjer saobraćaja
 128. Matijašević Petar, profesor mašinske grupe predmeta, Srednja stručna škola
 129. Medojević Kaćuša, nastavnik matematike u penziji
 130. Medojević Radisav, nastavnik biologije i hemije, OŠ Krsto Radojević
 131. Medojević Sava profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Aleksa Bećo Đilas
 132. Miladinovi Nada, učiteljica u penziji
 133. Milić Olivera, vaspitač, JPU Dušo Basekić
 134. Minić Radisav, profesor istorije i geografije Srednja stručna škola
 135. Minić Rajka, profesor srpskog jezika i književnosti Gimnazija Miloje Dobrašinović
 136. Mihailović Milica vaspitač JPU Dušo Basekić
 137. Mrdak Branka nastavnik engleskog jezika i književnosti OŠ Dušan Korać
 138. Mrdak Veselin profesor istorije i geografije OŠ Krsto Radojević
 139. Mrdak Ruža profesor razredne nastave OŠ Dušan Korać
 140. Mrdović Ivana profesor engleskog jezika i književnosti SMŠ Vuksan Đukić
 141. Nedović Dara nastavnik srpsko-hrvatskog jezika u penziji
 142. Obradović Aleksandra profesor matematike Gimnazija Miloje Dobrašinović
 143. Obradović Biljana profesor srpskog jezika i književnosti OŠ Vladislav Sl. Ribnik
 144. Obradović Bojana profesor elektro grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 145. Obradović Vaso profesor Srednja stručna škola
 146. Obradović Vojislav nastavnik srpskog jezika i književnosti u penziji
 147. Obradović Marija vaspitač JPU Dušo Basekić
 148. Obradović Miladin profesor elektro grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 149. Obradović Snežana profesor engleskog jezika i književnosti Srednja stručna škola
 150. Obradović Suzana master učitelj OŠ Marko Miljanov
 151. oObradović Slava profesor matematike u penziji
 152. Otović Danka sekretarka Srednja elektro ekonomska škola
 153. Pavićević Dušica master fizičke hemije Srednja elektro ekonomska škola
 154. Pajević Jefto profesor matematike u penziji
 155. Pajević Sonja nastavnik razredne nastave OŠ Marko Miljanov
 156. Pajović Bosa nastavnik matematike u penziji
 157. Pajović Miodrag organizator praktične nastave Srednja elektro ekonomska škola
 158. Pejović Danijela profesor razredne nastave OŠ Milovan Jelić
 159. Perišić Dragica učiteljica u penziji
 160. Perišić Tamara profesor razredne nastave OŠ Vladislav Sl. Ribnik
 161. Perović Ljiljana medicinska sestra JPU Dušo Basekić
 162. Petrić Vojislav profesor u penziji
 163. Petrić Milena učiteljica u penziji
 164. Popović Velimir profesor istorije i geografije u penziji
 165. Popović Todora profesor razredne nastave OŠ Marko Miljanov
 166. Prebiračević Bosiljka učiteljica u penziji
 167. Prebiračević Veliša nastavnik bibliotekar u penziji
 168. Purić Nikola profesor ekonomske grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 169. Radević Budimirka nastavnik ruskog jezika
 170. Radović Biljana profesor sociologije
 171. Radović Veljko profesor geografije
 172. Radović Gordana profesor elektro grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 173. Radović Đorđije profesor tehnike i informatike OŠ Marko Miljanov
 174. Radović Jelena profesor tehnike i informatike OŠ Milovan Jelić
 175. Radović Ratka mašinski inžinjer
 176. Radonjiić Nikola profesor ekonomske grupe predmeta Srednja stručna škola
 177. Radonjić Sanja nastavnik engleskog jezika i književnosti OŠ Dušan Korać
 178. Raičević Ljiljana profesor engleskog jezika i književnosti OŠ Krsto Radojević
 179. Rakonjac Vera profesor elektro grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 180. Rakonjac Duška nastavnik razredne nastave OŠ Vladislav Sl. Ribnik
 181. Rakonjac Zagorka profesor srpskog jezika i književnosti OŠ Vladislav Sl. Ribnik
 182. Rakonjac Milka profesor ekonomske grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 183. Rakonjac Miodrag Beli nastavnik fizike i matematike u penziji
 184. Rakonjac Radojko organizator praktične nastave Srednja stručna škola
 185. Rakonjac Sanja profesor engleskog jezika i književnosti
 186. Rakočević Julija vaspitač JPU Dušo Basekić
 187. Rakočević Tanja profesor razredne nastave OŠ Aleksa Bećo Đilas
 188. Rahović Vasilija master profesor srpskog jezika i književnosti OŠ Aleksa Bećo Đilas
 189. Rečević Dragan nastavnik hemije i fizike OŠ Pavle Žižić
 190. Rečević Dragana profesor razredne nastave OŠ Pavle Žižić
 191. Rovčanin Vladan profesor elektro grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 192. Rovčanin Ljubo nastavnik istorije i geografije u penziji
 193. Rovčanin Olivera profesor informatike Srednja stručna škola
 194. Rudić Dubravka profesor ekonomske grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 195. Rudić Radmila profesor razredne nastave OŠ Aleksa Bećo Đilas
 196. Sarić Bulatović Zora profesor hemije u penziji
 197. Sekulić Dragica nastavnik bibliotekar OŠ Dušan Korać
 198. Simović Milosava profesor razredne nastave OŠ Krsto Radojević
 199. Simonović Dragan profesor elektro grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 200. Simonović Sandra profesor filozofije i sociologije Gimnazija Miloje Dobrašinović
 201. Simonović Svetlana učiteljica u penziji
 202. Slović Lidija profesor matematike
 203. Smolović Miloje profesor istorije i geografije
 204. Stanić Verica nastavnik istorije i geografije u penziji
 205. Stanić Janko nastavnik razredne nastave u penziji
 206. Stanić Marina profesor ruskog jezika i književnosti OŠ Aleksa Bećo Đilas
 207. Stanić Marica profesor italijanskog jezika i književnosti Gimnazija Miloje Dobrašinović
 208. Stanišić Biljana profesor razredne nastave OŠ Krsto Radojević
 209. Stošović Snežana nastavnik razredne nastave u penziji
 210. Suša Olivera nastavnik engleskog jezika i književnosti OŠ Braća Ribar
 211. Terzić Velimir nastavnik istorije i geografije u penziji
 212. Terzić Ljiljana nastavnik istorije i geografije u penziji
 213. Tomović Vijoleta profesor razredne nastave OŠ Dušan Korać
 214. Tomović Sanja profesor istorije i geografije
 215. Ćinćur Jelena profesor engleskog jezika i književnosti Srednja elektro ekonomska škola
 216. Ćinćur Radomir profesor istorije i geografije Srednja elektro ekonomska škola
 217. Ćorović Ljubinka profesor istorije Gimnazija Miloje Dobrašinović
 218. Ćorović Marija profesor razredne nastave
 219. Ćorović Ranko profesor ekonomske grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 220. Femić Dragomir Drašo profesor fizike u penziji
 221. Femić Jelena profesor razredne nastave OŠ Aleksa Bećo Đilas
 222. Femić Lazar profesor istorije i geografije OŠ Marko Miljanov
 223. Femić Predrag profesor fizičkog vaspitanja Gimnazija Miloje Dobrašinović
 224. Femić Radovan magistar istorijskih nauka
 225. Femić Slađana sekretarka-računovođa OŠ Aleksa Bećo Đilas
 226. Femić Slađana vaspitač JPU Dušo Basekić
 227. Folić Ljiljana profesor prehrambene grupe predmeta Srednja stručna škola
 228. Furtula Milka profesor mašinske grupe predmeta Srednja stručna škola
 229. Furtula Miodrag profesor mašinske grupe predmeta Srednja stručna škola
 230. Furundžić Mirjana vaspitač JPU Dušo Basekić
 231. Furundžić Snežana profesor flaute Škola za osnovno muzičko vaspitanje
 232. Fuštić Miodrag profesor istorije i geografije OŠ Aleksa Bećo Đilas
 233. Caković Nikola profesor razredne nastave OŠ Krsto Radojević
 234. Cvijović Ivana nastavnik muzičke kulture OŠ Braća Ribar
 235. Cvijović Slobodan profesor elektro grupe predmeta Srednja elektro ekonomska škola
 236. Cimbaljević Svetlana nastavnik razredne nastave OŠ Marko Miljanov
 237. Cmiljanić Milanka profesor ruskog jezika i književnosti
 238. Čović Mirjana profesor razredne nastave OŠ Aleksa Bećo Đilas
 239. Čurović Radmila učiteljica OŠ Marko Miljanov
 240. Šebek Verica Vera učiteljica u penziji
 241. Šebek Dragiša Dragan profesor srpskog jezika i književnosti u penziji
 242. Šebek Zoran profesor fizičkog vaspitanja Srednja elektro ekonomska škola
 243. Šebek Milosav učitelj u penziji
 244. Šebek Nada sekretarka u penziji
 245. Šebek Rajka profesor hemije Srednja elektro ekonomska škola
 246. Šebek Stevan profesor razredne nastave OŠ Vladislav Sl. Ribnik
 247. Šestović Jelena pedagog OŠ Marko Miljanov
 248. Šestović Mirjana profesor razredne nastave OŠ Krsto Radojević
 249. Španjević Milka profesor srpskog jezika i književnosti Srednja elektro ekonomska škola
 250. Španjević Olivera medicinska sestra JPU Dušo Basekić
 251. Šćekić Marko profesor fizičkog vaspitanja OŠ 9. Maj
 252. Šćekić Milimir profesor geografije Srednja elektro ekonomska škola
 253. Šćekić Radmila bibliotekar- profesor srpskog jezika Srednja elektro ekonomska škola
 254. Šćepanović Igor profesor fizičkog vaspitanja Srednja elektro ekonomska škola
 255. Šunjevarić Neda medicinska sestra
 256. Aleksandar Fatić profesor fizičkog
 257. Dragoljub Radović, nastavnik
 258. Jelka Veličković, profesor razredne nastave
 259. Dragana Leković, vaspitač
 260. Milovan Rakonjac, profesor likovne kulure
 261. Olivera Račević, profesor CSBiH
 262. Karadžić Marina,  profesor elektro grupe predmeta, Srednja elektro ekonomska škola,  B.Polje
 263. Prebiračević Uglješa, profesor istorije i geografije, Državni arhiv C. Gore, B.Polje
 264. Kosović Vlado, profesor umjetnosti, OŠ Aleksa Bećo Đilas, Mojkovac
 265. Jelić Snežana, vaspitač, JPU Dušo Basekić, B. Polje
 266. Vuković Milan, domar OŠ Nedakusi, B. Polje
 267. Janketić Šćekić Olivera, profesor srpskog jezika i književnosti, Gimnazija Miloje Dobrašinović, B. Polje
 268. Miladinović Vesna, vaspitač JPU Dušo Basekić,  B. Polje
 269. Bulatović Filip, profesor engleskog jezika i književnosti, B. Polje
 270. Drljević Nada medicinska sestra, JPU Dušo Basekić, B. Polje
 271. Kovačević Snežana, kuvar, JPU Dušo Basekić,  B. Polje
 272. Smolović Milorad, profesor istorije,  Mojkovac
 273. Ćetković Ida,  profesor pedagogije u penziji,  B. Polje
 274. Banković Ana, vaspitač,JPU Dušo Basekić,  B. Polje
 275. Đalović Zorka nastavnik fizike, u penziji,  B. Polje
 276. Zeković Milić, profesor matematike u penziji,  B. Polje
 277. Zeković Ivka, profesor informatike u penziji,  B. Polje
 278. Joksimović Ranka, nastavnica ruskog jezika, OŠ 9. Maj,  B. Polje
 279. Đukić Svetlana, nastavnica engleskog jezika u penziji,  B. Polje
 280. Koković Svetlana, profesor ruskog jezika i književnosti, OŠ Marko Miljanov,  B. Polje
 281. Furundžić Slobodan, profesor ruskog jezika i književnosti u penziji,  B. Polje
 282. Drašković Slavica, nastavnik muzičke kulture, OŠ Marko Miljanov,  B. Polje
 283. Kruščić Milenka, vaspitač u penziji, Mojkovac
 284. Femić Zoran, profesor fizičkog vaspitanja
 285. Palević  Danilo, profesor fizičkog vaspitanja
 286. Palević Dragan, profesor ruskog jezika i književnosti
 287. Leković Radosav, profesor srpskog jezika i književnosti
 288.  Femić Radosav, domar
 289.  Popović Marina, medicinska sestra
 290. Kovačević Mileva,  nastavnik srpskog jezika i književnosti
 291. Peruničić Luka, nastavnik
 292. Cvijović Olivera, profesor srpskog jezika i književnosti
 293. Radović Ljubinka, nastavnik fizike i OTO
 294. Ćorović Marko, nastavnik fizičkog vaspitanja
 295. Zlajić Slađana, profesor istorije
 296. Avramović Jelena, profesor srpskog jezika i književnosti
 297.  Ristić Kruna, nastavnik srpskog jezika i književnosti
 298. Ristić Milovan, nastavnik fizičkog vaspitanja
 299.  Krunić Ivana, profesor razredne nastave
 300. Radović Radmila, profesor hemije
 301. Čović Brana, učiteljica
 302. Duborija Olga, sekretar
 303. Duborija Nedeljko,  nastavnik matematike
 304. Ćorović Andrijana, profesor biologije
 305. Radojević Borka, profesor razredne nastave, OŠ Aleksa Bećo Đilas,  B.,Polje
 306. Miladinović Ratko, profesor ugostitenjske grupe predmeta, Srednja stručna škola, B.Polje
 307. Bugarin Aleksandra, vaspitač, JPU Dušo Basekić, B.Polje
 308. Novović Mila profesor srpskog jezika i književnosti, Srednja elektro ekonomska škola, B.Polje
 309. Stijović Arso  profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Braća Ribar, B.Polje
 310. Damjanović Danijela, profesor matematike, OŠ Vladislav Sl. Ribnik, B.Polje
 311. Stijović Marijana, profesor istorije, B.Polje
 312. Prebiračević Milinko, diplomirani muzički pedagog, Škola za osnovno muzičko vaspitanje, B.Polje
 313. Kordić Radoje, profesor kuvarstva, Srednja stručna škola, B. Polje
 314. Lješnjak Milena, profesor matematike OŠ Marko Miljanov, B. Polje
 315. Kovačević Dijana, pedagog, OŠ Vladislav Sl. Ribnik, B.Polje
 316. Drobnjak Srđan, profesor fizičkog vaspitanja, B.Polje
 317. Sošić Zoran, profesor srpskog jezika i književnosti, Srednja elektro ekonomska škola, B.Polje
 318. Novaković Milena, profesor razredne nastave, OŠ Braća Ribar, B.Polje
 319. Španjević Slobodana, nastavnik ruskog jezika u penziji, B.Polje
 320. Ljujić Milica, profesor engleskog jezika i književnosti, JPU Dušo Basekić, B.Polje
 321. Mrdak Biljana, vaspitač, Mojkovac
 322. Drobnjak Danijela, profesor engleskog jezika i književnosti, OŠ Šukrija Međedović, B.Polje
 323. Fatić Dragomir, profesor fizičkog vaspitanja u penziji, B. Polje
 324. Perović Ilinka, profesor razredne nastave, OŠ Marko Miljanov, B. Polje
 325. Veličković Lidija, medicinska sestra, JPU Dušo Basekić, B. Polje
 326. Sekulić Ksenija, nastavnik likovne kulture u penziji, B. Polje
 327. Golubović Mirjana, vaspitač, JPU Dušo Basekić, B.Polje
 328. Radović Nataša, profesor razredne nastave, OŠ Marko Miljanov, B.Polje
 329. Šuković Danijela, profesor srpskog jezika i književnosti, Srednja elektro ekonomska škola, B.Polje
 330. Kovačević Dragica, nastavnik istorije i geografije, OŠ Dušan Korać, B.Polje
 331. Vuković Svetozar, sekretar, OŠ Nedakusi   B.Polje
 332. Obradović Davor, profesor fizičkog vaspitanja, B.Polje
 333. Nedović Tatajana, pedagog, Srednja elektro ekonomska škola, B.Polje
 334. Krgović Gordana, profesor filozofije i sociologije, B.Polje
 335. Bošković Dušanka, učiteljica, OŠ Aleksa Bećo Đilas, B.Polje