Vjernici Brane Svetinje Niksic

Agora II

Ime: 02. Emisija Agora - Agon; Opis: Emisija-Agora Tip: audio/mpeg

U  emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom  dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modrnu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Društvene okolnosti  nam nameću pojam kojim ćemo se baviti u ovoj emisiji, a to je Agon.

Kroz ovo izdanje emisije saznajete:  da li savremeno društvo liči na gladijatorsku arenu;  da li neo – liberalna koncepcija kompetitivnosti i tržišnog nadmetanja, društvo pretvara u mašinu za proizvodnju dobitnika i gubitnika;  da li svetinje dobijaju tržišnu vrijednost; te, zašto nam je potrebno da sačuvamo borbeni duh?