Apel Svestenstva

Apel sveštenstva i monaštva Eparhije raško-prizrenske

Ime: 19.08.2018-Apel svestenstva RASKOPRIZRENSKOG; Opis: Apel sveštenstva i monaštva Eparhije raško-prizrenske Tip: audio/mpeg

O prazniku Preobraženja Gospodnjeg 6/19 avgusta ove godine, svi parohijski sveštenici i sveštenoslužitelji, igumani i igumanije sa celokupnim monaštvom Eparhije Raško-prizrenske, predvođeni svojim Arhipastirom Episkopom Teodosijem, jednoglasno su uputili APEL za Kosovo i Metohiju, kojim se podržava Poruka Svetog Arhijerejskog Sabora SPC o Kosovu i Metohiji, usvojena na ovogodišnjem majskom zasedanju Sabora u Beogradu i odgovorni politički predstavnici pozivaju da zaštite naš narod i vekovne srpske svetinje.

Svojim potpisima igumani i igumanije 20 manastira, koji broje ukupno 120 monaha i monahinja, kao i 70 parohijskih sveštenika i sveštenoslužitelja svojeručno su potpisali ovaj zajednički APEL. Za opravdano odsutne, uz njihovu saglasnost, Apel su potpisali od njih opunomoćeni sveštenici. I ovom prilikom, sveštenstvo i monaštvo naše Eparhije, koja obuhvata drevne istorijske prostore naše Svetosavske Crkve, na Kosovu, Metohiji i Raškoj oblasti, potvrdilo je jedinstvo Crkve Božije oko svog Episkopa i iskazalo najdublju odanost Svetom Arhijerejskom Saboru Srpske Pravoslavne Crkve, koji je u maju ove godine izneo jasan i nedvosmislen stav o južnoj srpskoj Pokrajini Kosovu i Metohiji, i tako pokazao očinsku brigu za svoj verni narod i svetinje na ovom prostoru.

 

APEL SVEŠTENSTVA I MONAŠTVA
EPARHIJE RAŠKO-PRIZRENSKE

Sa pastirskom odgovornošću, mi, sveštenstvo i monaštvo Eparhije raško-prizrenske, predvođeni našim arhipastirom Episkopom Teodosijem, duboko svesni teškog vremena i situacije u kojoj živimo, a rukovodeći se jasnim i nedvosmislenim odlukama Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve, iz maja 2018. godine, podržavamo sledeće:

– Da je Kosovo i Metohija, sa svojih hiljadu i petsto srpskih pravoslavnih hrišćanskih manastira, crkava, zadužbina i spomenika srpske kulture, neotuđivi deo Srbije i da očuvanje ovog dela naše zemlje nije pitanje ni nacionalne ideologije ili mitologije, niti, štaviše, samo teritorije, već predstavlja samu srž našeg crkveno-narodnog bića i postojanja, što nas je kao narod Božiji i živu Crkvu Hristovu vekovima sačuvalo na ovom prostoru.

– Da očuvanje Kosova i Metohije kao integralnog dela Srbije, po svim međunarodnim standardima, a ujedno, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i sa Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, ne znači konfrontaciju sa svetom, već upravo afirmaciju stava da se bez osnovnih prava i sloboda jednog naroda, njegovog identiteta, duhovnosti i kulture, ne može naći stabilno dugoročno rešenje.

– Da bi eventualnom podelom, razmenom teritorije ili „razgraničenjem između Srba i Albanaca“ na suverenoj teritoriji Srbije, najveći deo našeg naroda na Kosovu i Metohiji automatski bio ostavljen na milost i nemilost onima koji ni do sada nisu pokazivali spremnost da poštuju naša prava. U takvom nemilom razvoju događaja postoji velika opasnost da budemo izloženi pogromu sličnom onom iz marta 2004. godine, ili da pod pritiskom i tihim terorom, budemo prisiljeni na egzodus.

Zbog toga, složno apelujemo na najviše predstavnike Republike Srbije, kao i međunarodne predstavnike, da se našem sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu na Kosovu i Metohiji omogući opstanak i miran život, da sačuvamo drevne svetinje i samim tim, obezbedimo vekovni kontinuitet postojanja naše Crkve na ovom prostoru.

Ovaj apel ne predstavlja mešanje u politiku, već je pre svega glasan vapaj onih koji, živeći na Kosovu i Metohiji, i pred Bogom i sopstvenom savešću, imaju odgovornost prema vernom narodu, sa kojim činimo živu Crkvu.

Svome Arhipastiru, Preosvećenom Episkopu raško-prizrenskom G. Teodosiju i ostalim arhijerejima Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve, duboko odani u Hristu, dole potpisani i saglasni.

O Preobraženju, 6/19. avgusta 2018. godine

 

 

POTPISNICI APELA SVEŠTENSTVA I MONAŠTVA EPARHIJE RAŠKO-PRIZRENSKE

 

PAROHIJSKI SVEŠTENICI:

1. Protojerej-stavrofor Miroslav Popadić, paroh vračevski
2. Protojerej-stavrofor Milenko Dragićević, paroh velikohočanski
3. Protojerej-stavrofor Tomislav Milenković, paroh postenjski
4. Protojerej-stavrofor Bogomir Stević, paroh zvečanski prvi
5. Protojerej-stavrofor Milija Arsović, paroh mitrovički treći
6. Protojerej-stavrofor Srđan Stanković, paroh lipljanski
7. Protojerej-stavrofor Dragan Kojić, paroh parteški
8. Protojerej-stavrofor Siniša Milenković, paroh sirin. treći
9. Protojerej Zoran Filipović, paroh kuzmički
10. Protojerej Milovan Kojić, paroh priluško-plemetinski
11. Protojerej Nikola Trajković, paroh donjogušterički
12. Protojerej Radivoje Živković, paroh gnjilanski drugi
13. Protojerej Zoran Kovačević, paroh gnjilanski prvi
14. Protojerej Aca Đurić, paroh velikoropotovački
15. Protojerej Radoslav Janković, paroh mitrovički prvi
16. Protojerej Staniša Arsić, paroh mitrovički četvrti
17. Protojerej Svetislav Trajković, paroh gračanički drugi
18. Protojerej Savo Šmigić, paroh gračanički treći
19. Protojerej Aleksandar Našpalić, paroh babinomoški
20. Protojerej Srđan Milenković, paroh kosovskokamenički drugi
21. Protojerej Milan Kevkić, paroh rajetićki
22. Protojerej Stevo Mitrić, paroh novobrdski
23. Protojerej Nenad Našpalić, paroh goraždevački
24. Protojerej Dejan Nikolić, paroh nikoljački prvi
25. Protojerej Goran Kobić, paroh dobrinjski
26 Protojerej Radeta Dončić, paroh zvečanski drugi
27. Protojerej Milomir Vlašković, paroh leposavićki prvi
28. Protojerej Miloje Petronijević, paroh zvečanski treći
29. Protojerej Simo Čimburović, paroh vučitrnski
30. Protojerej Dragiša Jerinić, paroh kosovskokamen. prvi
31. Protojerej Srđan Jerinić, paroh raniluški
32. Protojerej Dalibor Lazić, paroh štitarski
33. Protonamesnik Branislav Dikić, paroh mitrovički drugi
34. Jerej Boško Klisarić, paroh sirinićki prvi
35. Jerej Zvonko Kostić, pri hramu Sv. Petke u Vitini
36. Jerej Jugoslav Marjanović, paroh leposavićki treći
37. Jerej Darko Marinković, paroh gračanički prvi
38. Jerej Velja Stojković, paroh orahovački
39. Jerej Stevan Marković, paroh osojanski
40. Jerej Bojan Branković, paroh sočanički
41. Jerej Igor Đokić, paroh dobrotinski
42. Jerej Aleksandar Zafirović, paroh dubokopotočki prvi
43. Jerej Milan Vasić, paroh dubokopotočki drugi
44. Jerej Nikola Dragićević, paroh kosovopoljski
45. Jerej Miloš Vukić, paroh vitinski
46. Jerej Slobodan Đorić, paroh prizrenski
47. Jerej Đorđe Stefanović, stareš. hrama Bogorodice Ljeviške
48 Jerej Bojan Krstić, paroh lapljeselski prvi
49. Jerej Dalibor Kojić, paroh pasjanski
50. Jerej Bojan Jevtić, parohija stražačka
51. Jerej Slobodan Marković, parohija velikoropotovačka
52. Jerej Jovica Vlašković, paroh dubokopotočki treći
53. Jerej Ivan Jeremić, paroh novopazarski
54. Jerej Mirko Jeremić, paroh nikoljački drugi
55 Jerej Dragan Đukić, paroh leposavićki drugi
56. Jerej Nebojša Sekulić, paroh istočki
57. Jerej Nikola Stanić, paroh pećki
58. Jerej Trajko Vlajković, paroh uroševački
59. Jerej Saša Mitrović, paroh prištevski
60. Jerej Branislav Denić, paroh sirinićki drugi
61. Jerej Nenad Stojanović, stareš. hrama Sv. Save u K. Mitrovici
62. Jerej Zoran Gođevac, Upravnik centralnog magacina ERP
63. Jerej Milan Stojković, profesor Bogoslovije
64. Đakon Milan Jakić, hram Sv. vmč. Dimitrija u K. Mitrovici
65 Đakon Aleksandar Marković, hram Sv. Nikole u Gnjilanu
66. Đakon Vlajko Gođevac, hram Sv. Vasilija Ostroš. u Leposaviću
67. Đakon Žarko Mitrović, hram Sv. vmč. Georgija u Zvečanu
68. Đakon Bojan Radičević, profesor Bogoslovije
70. Đakon Nemanja Mihajlović, profesor Bogoslovije

 

IGUMANI I IGUMANIJE MANASTIRA SA MONAŠTVOM:

1. Iguman manastira Visoki Dečani, Arhimandrit Sava sa bratijom
2. Iguman manastira Draganac, Arhimandrit Ilarion sa bratijom
3. Iguman manastira Sopoćani, Arhimandrit Teoktist sa bratijom
4. Iguman manastira Sv. Kozme i Damjana u Zočištu, Arhimandrit Stefan sa bratijom
5. Iguman manastira Sv. Arhangela kod Prizrena, Arhimandrit Mihailo sa bratijom
6. Iguman manastira Duboki Potok, u Zubin Potoku, Arhimandrit Romilo sa bratijom
7. Iguman manastira Sv. Kozme i Damjana u Vračevu, Arhimandrit Vasilije sa bratijom
8. Iguman manastira Sv. Jovana Krstitelja u Sočanici, Protosinđel Damjan sa bratijom
9. Iguman manastira Banjska, Protosinđel Danilo sa bratijom
10. Iguman manastira Devina voda – Zvečan, Protosinđel Fotije
11. Iguman manastira Crna Reka – Ribariće, Protosinđel Hrizostom sa bratijom
12. Iguman manastira Vaznesenja Gospodnjeg – Tušimlje, Protosinđel Ilija Ilija
13. Iguman manastira Đurđevi Supovi, Ras – Novi Pazar, Jeromonah Gavrilo sa bratijom
14. Igumanija manastira Gračanica, mati Stefanida sa sestrama
15. Igumanija manastira Sokolica, mati Makarija sa sestrama
16. Igumanija manastira Devič, mati Anastasija sa sestrama
17. Igumanija manastira Sv. Nikole – Gorioč, mati Isidora sa sestrama
18. Igumanija manastira Sv. Nikole – Končul, mati Minodora sa sestrama
19. Igumanija manastira Uspenja Presvete Bogorodice, mati Teoktista sa sestrama
20. Igumanija manastira Sv. Velikomučenika Dimitrija – Sušica, mati Irina sa sestrama

Apelu se pridružuje Manastir Pećka Patrijaršija, igumanija Haritina sa sestrama

Izvor: Eparhija raško-prizrenska i kosovsko-metohijska