Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije

Besjeda jeromonaha Makarija na praznik Sveta Tri Jerarha u manastiru Savina

Imaćemo svedočanstvo da smo istinski hrišćani onda kad budemo mogli da volimo sve ljude pa i one koji nas raspinju, kad budemo mogli da kažemo: “Oprosti im Bože, ne znaju šta čine”. Sve ono što se budi u nama a nije ljubav to je promašaj i dokaz da nismo istinski hrišćani. Istinski hrišćani su današnji svetitelji- sveti Vasilije Veliki, sveti Jovan Zlatousti i sveti Grigorije Bogoslov kao i svi drugi svetitelji, oni su nam svedoci da je ipak moguće da živimo Hristom i da budemo istinski sinovi Božji na šta smo prizvani.

Ovo su reči pastirske besede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina na dan kada proslavljamo Sveta Tri Jerarha.