Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije

Besjeda jeromonaha Makarija na Svetoj Liturgiji u manastiru Savina

Tamo gde ima istinske radosti, bratoljublja, praštanja, tu živi oganj ljubavi, tu živi Duh Sveti. Gde to najpre možemo naći? Najpre ćemo to naći u Crkvi, tamo dolazimo da se napajamo tim ognjem ljubavi kroz Telo i Krv Gospoda Isusa Hrista. Svaki čovek koji se približava Hristu i koji u sebe prima taj Oganj Ljubavi daće odgovor u dan strašnog suda šta je učinio sa tim bescenim darom, sa Telom i Krvlju Hristovom koje prima u sebe; šta je učinio sa bescenom žrtvom koju je Bog učinio prema ljudima i ovom rodu? Baš svaki čovek će dati odgovor i zato ne treba nikome u ovome životu mi da sudimo.

Ovo su reči pastirske besede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina u nedelju dvadesetu po Duhovima posvećenu Ocima sedmog vaseljenskog sabora.