Jeromonah Makarije

Jeromonah Makarije

Besjeda jeromonaha Makarija u sedmu nedelju po Duhovima u manastiru Savina

Ime: 15.07.2018. o.Makarije Savina; Opis: Besjeda jeromonaha Makarija u sedmu nedelju po Duhovima u manastiru Savina Tip: audio/mpeg

Sveti oci govore da onaj ko čita Sveto jevanđelje treba najpre da ima pažnju o onome što čita, a da bi razumeo Sveto jevanđelje čoveku je neophodno da se u njega useli Duh Sveti koji će mu razjasniti pisma i slova Svetog jevanđelja. Ko nema u sebi Duha Svetog neće razumeti poruku i nauku Svetog jevanđelja.

Sveti apostol Pavle govori o tome da je bolje reći dve reči umom svojim nego hiljade reči jezikom. Čovek koji ne bude pažljiv i koji bude olako trošio reči koje su mu date kao dar Božiji da može da slavoslovi Boga, takav čovek nikad neće istinski doći u susret sa Bogom.

Ovo su reči pastirske besede jeromonaha Makarija na svetoj liturgiji koju je služio u manastiru Savina u sedmu nedelju po Duhovima.