Svih Zalosnih Radost

Čudotvorna ikona Majke Božije Svih žalosnih radost

Ime: 06.11.2019 Ikona Svih zalosnih radost; Opis: Ikona Svih žalosnih radost Tip: audio/mpeg

Ikona Svih žalosnih radost je jedna od najomiljenijih u ruskom pravoslavnom narodu. Samo ime ikone pobuđuje i ukrepljava veru ljudi u Bogomajku, kao divnu zastupnicu koja u najtežim trenucima pruža utehu i daje svojim izabranima, predukus nebesne radosti.

Blaženstvo Presvete Bogorodice je u tome što Ona može da izliva svoju majčinsku ljubav prema svakome od nas, upravo zato je Ona – Svih žalosnih radost.

Prvoobraz čudotvorne ikone Bogomatere ,,Svih žalosnih  radost“ nalazio se od 1643. g. u moskovskom hramu Preobraženja Gospodnjeg, na Ordinki. Međutim, do proslavljenja čudotvornog obraza došlo je tek 1688. g. usled isceljenja koje se zbilo nad sestrom Patrijarha Joakima.

Naime, sestra Efimija je teško stradala od užasne rane na boku, a neprekidna molitva koju je tvorila pomagala joj je da podnese neizrecive bolove. Jedne noći moleći Presvetu Bogorodicu za pomoć, čula je glas: U hramu Preobraženja Sina Mojega nalazi se obraz moj koji se zove Svih žalosnih radost. Pozovi sveštenika i neka pred tom ikonom  odsluži moleban sa vodoosvećenjem, a ti potraži isceljenje. Ispunivši tu zapovest, stradalnica je ozdravila na oči svojih zaprepašćenih rođaka.

Od toga vremena ne prestaju isceljenja od te ikone i svi oni koji joj s verom prilaze, dobijaju utehu i pomoć Presvete Bogorodice.

Godine 1770. za ovu ikonu blagočestivi dobrotvor podario je izrezbareni tron u kome ona danas počiva.

Postoji nekoliko njenih vernih kopija od kojih su najpoznatije ikone: Svih žalosnih radost u Lavrskoj bolnici, Svih žalosnih radost u Tobolsku i u Tambovu.

Za datum proslavljenja ove čudotvorne ikone uzima se 6. novembar po novom odnosno, 24.oktobar po starom kalendaru.

Svih žalosnih Radost u Lavrskoj bolnici

 U Kijevu u crkvi Lavrske bolnice posvećene Svetitelju Nikolaju, nalazi se ova drevna čudotvorna ikona Bogomatere.

Naime, černigovski knez Nikola Svjatoša, načinivši 1106. g. Sveta vrata i zamonašivši se u Pečerskom manastiru, primio je poslušanje vratara. Kod ovih vrata sagradio je bolnicu u koju je doveo svog lekara Petra, rodom iz Sirije. Pomažući bolesnicima, tu je pravedni Nikola proveo oko 30 g. severno od Svetih vrata iza Lavre, podigavši i bolnički manastir, sa Crkvom u čast njegovog anđela čuvara, svetitelja Nikolaja. U toj crkvi se nalazi kopija čudotvorne Bogorodičine ikone, Svih žalosnih radost.

Sačuvana su brojna predanja o čudesnim isceljenjima zadobijenim preko ove blagodatne ikone.

Jedno od njih je svedočanstvo stražara na vratima bolnice, da je on nekoliko puta video neku ženu da noću dolazi u bolnicu, nakon čega bi ozdravljao neki od teških bolesnika. Raspitujući se o zagonetnoj ženi saznao je da se bolesnicima predstavljala rečima Ja sam žalosnih radost. Rešivši da sazna o kome se radi jednom je u toku noći video kako pored njega kao senka prolazi žena koja prošavši kraj njega, ulazi u bolnicu – gde je ležao teško bolesni monah, koji je već bio pripremljen da pređe u večnost. Prišavši monahu video je na zidu nad njim kao u odblesku mesečevog sijanja, nejasno izobraženje Božije Matere. Shvativši kakve Božanstvene posetiteljke se udostojio videti, pao je pred Nju na kolena, plačući i moleći se.

Bolesni monah koji je takođe video javljanje Carice Nebeske sa strahopoštovanjem je drhtao svim silama duše, vapijući joj da mu se smiluje. Posle nekoliko dana okrepljujućeg sna, bolesni monah se probudio potpuno zdrav.

Od tada, u Kijevskoj lavrskoj bolnici svake subote čita se Akatist Presvetoj Bogorodici pred njenom blagodatnom ikonom ,,Svih žalosnih radost“.

Svih žalosnih radost u Tobolsku

 U crkvi Vaskrsenja Gospodnjeg u Tobolsku nalazi se kopija ove čudotvorne ikone.

Nepoznato je za koga je naslikana i čije je vlasništvo pre bila, no, sigurno je da je zavičajna i da je drevnija od same Crkve u kojoj se nalazi. Crkva je izgrađena 1752. g. a iz natpisa na ikoni se vidi da je ikona obnovljena te godine.

Svih žalosnih radost u tombovskom Vaznesenskom hramu

Bojarin, Valentin Musin poručio je kod ikonopisca da mu načini vernu kopiju čudotvorne ikone Svih žalosnih radost, koja se proslavila u Moskvi.

Ikonopisac je ikonu naslikao a jednog jutra ju je doneo u kivotu i pokazao pred svima. Kada su naručiocu, bojaru, Valentinu Musinu rekli koliko treba da plati ikonopiscu – on je odgovorio da se ne seća da je uopšte ikonu i naručio! No, zapovedio je da dovedu ikonopisca. Kada su iz kivota uzeli ikonu, na zaprepašćenje ikonopisca i divljenje svih, umesto ikone našli su neoslikanu dasku. Bojarin je tada u gnevu izagnao ikonopisca iz doma.

Silno ogorčen ikonopisac dođe svome drugu Alekseju Djakovu i saopšti mu o svojoj nevolji. Uzevši ikonu videli su crte pređašnjeg lika, no u nejasnim konturama, i oba sa suzama padoše pred svetu ikonu na molitvu; ona se potom javila u tako svetlom izobraženju, bolje nego što bi je ikonopisac naslikao.

Poklonio ju je svom drugu Djakovu, koji je uzeo kao svetinju i zaveštao je posle smrti svome sinu.

Kod ove ikone nad glavom Bogomatere izobražena je Presveta Trojica, naokolo su devet anđela a ispod – nevoljnici od raznih bolesti. Ikona je naslikana na većoj dasci, ukrašena kovanom srebrno-pozlaćenom rizom.

Čuda

Pred ovom ikonom mole se svi oni koji su poniženi, ugnjetavani, oni koji stradaju, koji su u očajanju,  tuzi, oni koji traže utehu i zaštitu od neizlečivih bolesti ; takođe pred ovom ikonom verni se mole za pokroviteljstvo nad sirotima i ubogima.

Ikona ima i svoj Akatist koji se čita usled pada u očajanje i prilikom pronalaženja nestalih.

Godine 1859. g. udova Ana Loginova Cvetkova bila je veoma bolesna. Njen sin pozvao je iskusnog lekara, no bolest se pogoršavala i sva medicinska sredstva su se pokazala neuspešnim, tako da je bolesnica  zaželela da se pričesti. Bila je toliko oslabila da se sva rodbina sa suzama počela opraštati od nje, misleći da neće poživeti do jutra; i lekar je bio istog mišljenja. No ujutru je rekla sinu: Idi brzo u crkvu, zamoli da se odsluži moleban Bogomatere žalosnih radost i odnesi me svetoj vodi. Sin je odmah ispunio želju svoje majke. Bolesnica je počela piti i uskoro je sasvim ozdravila.

Godine 1854. u selu Usolcevu, u okolini Tobolska, harala je vrućica od koje se svaki dan umiralo. Kada je vest došla do vlasti, u selo je bio poslan lekar; no, žitelji su se više nadali u pomoć Božiju pa su ikonu iz gradske crkve posvećenu Vaskrsenju Gospodnjem preneli, ne obazirući se na hladno vreme i dalek put. Izneli su je do sela gologlavi i u svakom domu služili moleban sa vodoosvećenjem – nakon čega je bolest brzo prestala.

Izobraženje

Kod tobolske kopije za koju prvo uočavamo da je drevnog ikonopisa, Mater Božija izobražena je u celoj figuri bez prevečnog Mladenca. Ona širi ruke svoje nad stradajućima od raznih nevolja; iza nje se vide tri anđela kako lebde nad stradalnicima i nad njima drže raširene svitke sa natpisima: Gladnih moliteljko, nagih odećo, bolnih isceljenje…

Riza na ikoni je srebreno pozlaćena, dok je kruna ukrašena dragim kamenjem; ubrus je nanizan neizmenično krupnim i sitnim komadima bisera i dijamanata, kristalima i dragim kamenjem. Dve su zvezde na ramenima, a narukvice i grivne od krupnih ametista. Sveta ikona je stavljena u pozlaćeni i izrezbareni ram i stoji na ikonostasu u priprati pravednih Zaharija i Jelisavete, y hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u Tobolsku.

Originalna moskovska ikona Svih žalosnih radost koja je projavljena u Ordinki, sličnog je izobraženja.

Sveta Djeva prikazana je u celoj figuri bez Bogomladenca. Iznad Njene glave naslikan je Gospod Bog Savaot, dok ona širi ruke nad nevoljnima. Iza njenih ruku, visoko se uzdižu snopovi biljaka koji simbolizuju rodnu godinu, dok u samoj blizini obitavaju sabori angela, lebdeći nad nevoljnicima. Odežda joj je bez ikakvih ukrasa, sasvim jednostavna. Primetan je njen pokroviteljski odnos ka svima koji joj se obraćaju; jer, upravo od Nje, Domostrojem Sina Njenog, dobijaju sve ono što od ljudi ne mogu – jer je Ona uistinu radost žalosnima.

Tropar, glas 8

K istočniku pritičemo milosrđa, Prečistoj Djevi Bogorodici, pritičemo, ljudi svi, sveštenici i inoci, muževi i žene, deca zdrava i bolesna, pokajno vapijući i umilno govoreći: Vladičice, pomozi grešnim slugama tvojim, javi, kao Blaga, slavu Tvoju, lično smiluj se na nas, isprosi očišćenje duša i tela naših od Istočnika života našega, Boga, koga rodila jesi, jedina blagoslovena.

 Tropar, glas 4

Danas presvetlo ukrašava se slavni grad Moskva, u ime čudotvorne ikone Vladičice naše Bogorodice, jer Ona, vernima javljanjem čudesa, šalje dar isceljenja. Toga radi i mi, s verom pripadamo i molimo se i na Taj Prečisti obraz oslanjamo se, veličajući kao istinitu Vladičicu našu Prisnodjevu Bogorodicu, i umilno govorimo: pogledaj Mati Božija okom milosti, pruži k nama ruke Tvoje prečiste, kao na ikoni Tvojoj gde sija Tvoja veličina, i podaj svim ožalošćenim radost, bolesnim od svih neduga isceljenje i od beda izbavljenje, jer si Ti brza zastupnica duša naših.

Elza Bibić

Literatura

Duhovnoe preobraženie : K Bogorodice priležno nljne pritecem – MOLITVI K BOŽIEI MATERI PERED ČUDOTVORNIM IKONAMI, Moskva, 2015.g, str. 22, 23;

Tihomir S Ilijić :Veliča duša moja Gospoda, BIGZ, Beograd, 2002. g. str. 242, 243, 244;

www.pravoslavlje.net / cudotvorne ikone Majke Bozije / Svih zalosnih radost / od 26.10.2019.g.