Bogorodica I Gospod

Djetinjci – praznik djece

U treću nedelju pred Božić slavi se ovaj praznik. Toga dana ujutru rano, ili po dolasku iz crkve sa bogosluženja, odrasli vežu svoju ili tuđu djecu.

Za vezivanje se obično koristi kaiš, gajtan ili običan kanap, ili običan deblji konac.

Obično se zavežu noge ili ruke, pa se jednim dijelom kanap zaveže za sto ili stolicu.

Vezivanje na Detinjce, Materice i Oce ima višestruku simvoliku.

Prvo simvolizuje čvrste porodične veze, slogu, mir, poštovanje i međusobno pomaganje u svim prilikama.

Drugo, upućuje ukućane na štedljivost i istrajnost u vrlinama, jer onaj ko posjeduje pošteno zarađenu imovinu i dobra djela, lako će sebe otkupiti u svim sporovima pred zemaljskim sudovima, a posebno na poslednjem Strašnom sudu, gde će se samo vrednovati ono što je čovjek dobro u svom životu učinio.

Dobra i štedljiva djeca prikupe nešto sredstava štednjom pa za taj dan nabave neku čast i “driješe” se onima koji ih vežu.