Distributeri Svetigorinih izdanja za Republiku Srpsku i BiH

Distributeri Svetigorinih izdanja za Republiku Srpsku i BiH

Jedini ovlašteni distributeri Svetigorinih izdanja za Republiku Srpsku i BiH
“AB KARD” d.o.o.
Slobodana Kusturića 13, lokal br.4
Tel:+387 (0)66 748 748
78000 Banja Luka
“AD KARD” d.o.o.
Kolodvorska 11a
Tel:+387 (0)33 710 385
71000 Sarajevo