Vjernici Brane Svetinje Niksic

Др Душан Крцуновић на „Агори“: Производњом саглас­нос­ти пу­т­­ем ме­дија „главног тока“ постиже се масовна демобилизација разумности а с тим и политичка кон­трола мисли и осјећања

Име: 53-Emisija Agora-Propaganda; Опис: Пропаганда Тип: audio/mpeg

У емисији причамо о философији, хришћанству те појавама у савременом друштву са доцентом др Душаном Крцуновићем, професором на Филозофском факултету у Никшићу гдје предаје Философску антропологију и Модерну онтологију и вјежбе из Античке философије.

 

Prof. Dr Dusan KrcunovicНа Агори градимо мали азбучник духовне културе и животно важних савремених феномена.

Феномен о којем разговарамо је пропаганда, као једној од главних функција масов­них меди­ја у „отвореним друштвима“.

Говоримо о духу времена у коме живимо: про­из­водња саг­л­ас­ности пу­тем ма­ни­пулације јавним мњењем, у јеку словенске трагедије. Тиме се на нов и још драстич­нији начин по­­­т­врђује главна теза Хермана и Чомског из 1988. године о „про­па­ган­д­ном мо­делу“ по ко­ме фун­кционишу медији.

Производњом саглас­нос­ти пу­т­­ем ме­дија „главног тока“ постиже се масовна демобилизација разумности (до граница деби­лизма), а с тим и политичка кон­трола мисли и осјећања, ставова, свијести и савјести, како појединаца тако и цијеле по­пулације.

И умјесто слободних и независних „прозора у сви­јет“ пропаган­дис­тички ме­дији су заправо пројектори у позоришту сјенки и одраза који промичу на зиду Платонове але­горијске приче о пећини у који непомично зуре пећински заточеници, оковани својим мњењима да је оно што посматрају и чују једина реалност.