Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: Aja Sofija je duhovni svetionik koji zrači božanskom ljepotom

Ime: 21. Emisija Agora - Aja Sofija; Opis: Aja Sofija je duhovni svetionik koji zrači božanskom ljepotom Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Sveta SofijaNa Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Tema na ovoj Agori je „hram Svete Sofije“. Na samom početku govorimo o samom nazivu ovog hrama u kojem je sadržano trajno nasleđe i grčke i vizantijske filosofije. Saznajemo kakva je veza između ljepote i premudrosti. I da u „sudbini ovog hrama možemo da sagledamo sudbinu čovjeka u savremenom svijetu koji je slijep za božansku premudrost i ljepotu“.