Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Hedonistička  kultura je kultura zaborava, pa i zaborava slobode”

Ime: 35. Emisija Agora - Asketizam; Opis: Hedonistička  kultura je kultura zaborava, pa i zaborava slobode Tip: audio/mpeg

Dušan Krcunović na Agori: „Hedonistička  kultura je kultura zaborava, pa i zaborava slobode. Asketska kultura njeguje ideal slobode kroz ideju pamćenja i sjećanja na Hristovo stradanje“

 

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

U prvoj nedelji Velikog posta razgovaramo o asketizmu.

Kakvo je određenje ovog pojma u antici, u hrišćanstvu, a kako u modernom dobu.

Svaki čovjekov uspjeh djelo je jednog malog ili velikog isposničkog osamljivanja u koje se povlačimo i kome težimo da zagospodarimo i ovladamo sobom kako bi smo ostvarili ciljeve koje smo postavili sebi ili koje nam postavlja zajednica kojoj pripadamo“.