Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: “Litije su kosmopolitski događaj!”

Ime: 20. Emisija Agora - Kosmopolitizam; Opis: Litije su kosmopolitski događaj! Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Govoreći o „kosmopolitizmu“, pored upoznavanja sa izvornim značenjem ovog pojma, niz zanimljivih pitanja se nametnulo, a neka od njih su:

Da li hrišćanstvo isključuje kosmopolitizam?
Da li hrišćani mogu da budu kosmopolite?
Kakav je odnos između globalizma i kosmopolitizma?
Govorimo o smislu kosmopolitizma kroz istoriju i danas.
Na Agori razgovaramo i o Litijama kao kosmopolitskom događaju!