Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Opraštanje je način svjedočenja Božijeg prisustva u svjetu“

Ime: 44. Emisija Agora - Oprastanje; Opis: Opraštanje je način svjedočenja Božijeg prisustva u svjetu Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Dramatični društveni događaji koji su se nedavno odigrali u Crnoj Gori navode nas da se na Agori posvetimo temi opraštanja.

Opraštanje je i temelj na kome počiva ljudsko društvo, onako kako ga shvata pravoslavno hrišćanstvo.

Sposobnost i mogućnost praštanja je jedan od uslova postojanja ljudske zajednice.

Neuspjeh u praštanju je korijen ličnog životnog i društvenog neuspjeha, razlog zbog kojeg društveni odnosi često ulaze u ozbiljne probleme, a pojedinac u ozbiljne psihološke komplikacije.

Rečeno jednostavnim narodskim jezikom, čovek koji nije sposoban za opraštanje nije „ni za Boga ni za naroda“.