Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: Radikalne političke partije znaju da preuzmu na sebe religiozni aspekt i da tako postanu totalitarne sekte

Ime: 14. Emisija Agora - Partija kao sekta; Opis: Radikalne političke partije znaju da preuzmu na sebe religiozni aspekt i da tako postanu totalitarne sekte Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Govoreći o „Partiji kao sekti“ na samom početku se upoznajemo sa značenjem pojma partija i saznajemo šta je to „logička pogreška“ i na koji način je to objasnio Sokrat; šta je zajedničko partijama i sektama.

Upoznajemo se sa terminom „sekularno sveštenstvo“ i u kom vremenu je prisutan ovaj fenomen, na koju način su ga tumačili Isajia Berlin, Noam Čomski a kod nas Milo Lompar; i da li danas imamo ponašanje političkih lidera u duhu ove pojave?