Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: Uhapšeni Vladika Joanikije i sedam sveštenika dijele sudbinu svih boraca za slobodu, pravdu i istinu koji su obilježili evropsku istoriju!

Ime: 13. Emisija Agora - Hod, hodocasce, litija; Opis: Uhapšeni Vladika Joanikije i sedam sveštenika dijele sudbinu svih boraca za slobodu, pravdu i istinu koji su obilježili evropsku istoriju! Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.  

Govoreći o hodu, hodočašću, litijama pitamo seda li je to samo metafora za kretanje ljudske raznolikosti? Zašto kažemo da je Crkva prolaz za Nebo? Da li danas imamo pravo na građansku neposlušnost?

Na koji način naše litijske šetnje ispisuju knjigu slobode, pravde, istine kojom struji svježi vazduh slobode, čije stranice reflektuju svjetlost razuma, svjetlost božanskog logosa.