Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala XC

Ime: 90. Mili Boze na svemu ti hvala - Sestra Leke kapetana; Opis: Sestra Leke kapetana Tip: audio/mpeg

“SESTRA LEKE KAPETANA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom […]

Srpske Narodne Pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXIX

Ime: 89. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic ukida svadbarinu; Opis: Marko Kraljević ukida svadbarinu Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ UKIDA SVADBARINU” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXVIII

Ime: 88. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic i Arapin; Opis: Marko Kraljević i Arapin Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ I ARAPIN” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXVII

“ŽENIDBA POPOVIĆ STOJANA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXVI

Ime: 86. Mili Boze na svemu ti hvala - Turci u Marka na slavi; Opis: Turci u Marka na slavi Tip: audio/mpeg

“TURCI U MARKA NA SLAVI” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXV

Ime: 85. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic i Djemo Brdjanin; Opis: Marko Kraljević i Đemo Brđanin Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ I ĐEMO BRĐANIN” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Srpske Narodne Pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXIV

Ime: 84. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic u Azackoj tamnici; Opis: Marko Kraljević u Azačkoj tamnici Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ U AZAČKOJ TAMNICI” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXIII

Ime: 83. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic i Mina od Kostura; Opis: Marko Kraljević i Mina od Kostura Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ I MINA OD KOSTURA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXII

“MARKO KRALJEVIĆ I ALIL AGA”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]