Evropski Sud Za Ljudska Prava U Strazburu

Европски суд за људска права у Стразбуру

Европски суд у Стразбуру: Македонија крши слободу верника Охридске архиепископије СПЦ

Име: 17.11. 2017 SAOPSTENJE SUDA U STRAZBURU O OHRIDSKOJ ARHIEPISKPIJI I VLADIKA DAVID; Опис: Тип: audio/mpeg

Европски суд за људска права у Стразбуру пресудом је потврдио констатовану повреду верских слобода у случају Православне Охридске Архиепиоскопије (ПОА) која је у канонском и литургијском јединству са Српском православном црквом (СПЦ).

У данас објављеној пресуди коју је у Скопљу саопштио Хелсиншки комитет за људска права, указује се на дужност Македоније да остане неутрална и непристрасна у извршавању њене регулаторне моћи у њеним односима са другим религијама и верским групама.

У саопштењу Хелсиншког комитета за људска права у Македонији прецизира се да је пресудом констатовано кршење 11. члана (слобода окупљања и удруживања) у вези са чланом 9 (слобода мишљења, савести и религије) Европске конвенције о људским правима, произашло одбијањем надлежних да ПОА региструју као посебну верску заједницу у Македонији.

Из Хелсиншког комитета је указано да је упркос спроведеној процедури у два поступка за регистрацију удружења вођеној пред надлежним домаћим судовима, оба захтева су одбијена из формалних разлога. Надлежни органи су се позивали и на два друга основа за одбијање захетава ПОА – „да је удружење-апликант било формирано од иностране цркве или државе“, што је „неподобно за регистрацију“, као и да је предложено име „било проблематично“, посебно са аспекта на то да је „врло слично са називом „Македонска православна црква-Охридска архиепископија“ (МПЦ). А она како су наводили надлежни органи Македоније, „има историјско, религиозно и морално право у континуитету да користи ово име“. Тиме, како су проценили надлежни државни органи у Скопљу, ПОА као удружење „имало је за циљ да представља паралелну верску институцију са МПЦ“.

У оквирима домаћег поступка, удружење-апликант ПОА, покренуло је и два неуспешна поступка пред Уставним судом Македоније, али захтеви за заштиту слобода и права „апликанта“ одбијени су из строго формалних разлога, како се истиче у саопштењу, без мериторног упуштања суда у разматрање основа из захтева.

У пресуди Европског суда за људска права из Стразбура указује се да јавно мислење државе не треба да буде заштићено на штету мањинских ставова, тако што ни огромна важност автокефалности МПЦ за њене вернике и следбеника не може да оправда предузимање мера које би спречиле апликанта свеобухватно и безусловно да отпочне са било каквом религиозном активношћу. Управо на том основу, имајући у виду потребу одржавања религијског плурализама, у ситуацији било каквог конфликта између или унутар оквира самих верских група, Суд у Стразбуру је експлицитно осудио презедузимање превентивних мера којим би се сузбила слобода окупљања и изражавања у једном демократском друштву.

Надокнада 9.500 евра

Пресудом Европског суда за људска права из Стразбура, за констатоване повреде Конвенције, Република Македонија „као тужена и одговорна држава, задужена је да исплати апликанту 4.500 евра као надокнаду нематеријалне штете“, као и додатних 5.000 евра за трошкове и издатке настале у вези вођења овог поступка.

Читав поступак пред судом у Стразбуру вођен је на основу тужбе од стране Хелсиншког комитета за људска права у име ПОА, којој није било дозвољено регистровање у Македонији на националном нивоу.

Хелсиншкиот комитет за људска права овим поводом подсећа да извршавање ове пресуде, поред преузимања ових индивидуалних мера које су назначене за обесшећење ПОА као апликанта, неминовно изискиваће и предузимање других, генералних мера у циљу спречавања сличних повреда у будућности, преко потпуно гарантованог избалансирног и уједначеног приступа државе према свим верским заједницама и религиозним групама чиме се осигурава верски диверзитет и плурализам.