Istorijska čitanka

Istorijska čitanka IX

Ime: Istorijska Citanka 009; Opis: "Istorijska Citanka 009". Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

    • Stevan Perović-Cuca, sin serdara i senatora Andrije Perovića bio je crnogorski serdar, senator i pjesnik. Njegova majka Marija, bila je sestra Petra II Petrovića Njegoša. Bio je žestoki protivnik politike knjaza Danila i oštro je kritikovao. Iz Crne Gore je otišao 1853. prvo u Trst, a potom u Beč, da bi u 1857. godine otputovao u Carigrad. Njegovo ubistvo u Carigradu je prema mnogim pretpostavkama naručeno. Ubio ga je pop Joko Kusovac u Carigradu, po želji knjaza Danila Petrovića koji je naručio ubistvo. Pored bavljenja politikom, pisao je i poeziju u kojoj se osjećao Njegošev uticaj.