Istorijska čitanka

Istorijska čitanka V

Ime: Istorijska Citanka 005; Opis: "Istorijska Citanka 005". Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

  • Članovi dinastije Balšića su: Balša I i njegovi sinovi Stracimir, Đurađ I i Balša II, zatim Stracimirov sin Đurađ II i na kraju sin Đurđa II, Balša III. I svi oni su u određenom trenutku i u određeno vrijeme upravljali Zetom. Svi osim Stracimira.Stracimir Balšić svoje poslednje godine života proveo je kao monah Sava i sahranjen je uz južni zid crkve Svetog Arhangela,  zadužbine cara Dušana,  kod carskog grada Prizrena. Evo jednog prvorazrednog istorijskog izvora koji nam priča istinu o Stracimiru Balšiću!