Istorijska čitanka

Istorijska čitanka XVIII

Ime: Istorijska Citanka 018; Opis: Emisija-Istorijska čitanka Tip: audio/mpeg

Ljudi i vrijeme, sela i gradovi, svi za sebe jedna priča… Svi zajedno čitanka iz koje učimo. Istorijska čitanka!

Istorijska čitanka je emisija o ljudima i njihovim potomcima, o bivšim i današnjim selima i gradovima koji su mjera ljudske vjere i ljubavi, o proteklom vremenu koje je zavještanje za budućnost!

Osmanska vlast nad većim dijelom Balkana trajala je četiri do pet vjekova, protkana brojnim pobunama, ustancima i stranim intervencijama, često bez opipljivih rezultata. Prodor Turaka u srce Evrope zaustavljen je pred zidinama Beča 1683. godine nakon čega je uslijedio Veliki bečki rat kojim je započet proces oslobađanja Ugarske, Transilvanije i – u manjem obimu – prostora na kojima žive Južni Sloveni.

Jedna epizoda tog sukoba zavređuje posebnu pažnju jer je, uz dozu sreće, političke volje i bolje organizacije, mogla dovesti do emancipacije balkanskih naroda od turske okupacije dva vijeka ranije.